Uttal: Ord med två betonade stavelser
Pronunciation: Words with two accentuated syllables
Ääntäminen: Sana kahdella painotetulla tavulla

 • 1
  I
  sammansatta ord
  betonar man två stavelser.
  In
  compound words
  you accentuate two syllables.
  Yhdyssanoissa
  painotetaan kahta tavua.
  Ex.
  en bokhylla
  en säkerhetsanordning
 • 2
  Ord med betonat
  prefix
  eller
  suffix
  har också två betonade stavelser.
  Words with an accentuated
  prefix
  or
  suffix
  also have two accentuated syllables
  Sanoissa joissa on painotettu
  etuliite
  ja
  jälkiliite
  on myös kaksi painotettua tavua.
  Ex.
  missbelåten
  rikedom