Förslag till studiegång, Svensk grammatik och ordbildning

STUDIEGÅNG


Jag ger inget detaljerat förslag till i vilken ordning du ska studera de 198 artiklarna i Svensk grammatik och ordbildning. Du kan använda Svensk grammatik och ordbildning som ett uppslagsverk och läsa det du tycker du behöver vid varje tillfälle. Du kan också välja att läsa allt för att bygga upp dina kunskaper i svenska på det sättet. I vilket fall som helst rekommenderar jag alla att först läsa de fem grundläggande artiklarna om svenskt uttal.

Under de olika avsnitten i innehållsförteckningen finns artiklarna samlade i stigande svårighetsgrad, så att de första artiklarna under varje rubrik bildar en grund för de senare artiklarna. En studiegång som brukar ge gott resultat är "spiralmetoden".

1. Läs några av de första artiklarna i ett avsnitt.

2. Gå vidare till de första artiklarna under en annan rubrik.

3. Gör likadant med flera avsnitt.

4. Gå tillbaka till det första avsnittet. Läs igenom det du läste första gången och fortsätt sedan ett stycke längre fram.

5. Gå vidare till nästa avsnitt, läs igenom det du läste förra gången och fortsätt ett stycke till.

6. Gör likadant med flera avsnitt.

7. Gå tillbaka till det första avsnittet, repetera och läs sedan ytterligare några artiklar.

Och så vidare ...

Den här "spiralmetoden" är bra därför att du hela tiden repeterar det du lärt dig tidigare. På det sättet får du en god grund att bygga dina kunskaper på.

Många av artiklarna har övningar, och jag råder dig att prova varje övning tills du kan gå igenom den utan att göra några fel. Då har du också förstått regeln!

Kate Kalmström