Köp Svensk grammatik och ordbildning Buy Svensk grammatik och ordbildning Osta Svensk grammatik och ordbildning

 • Välkommen att lägga upp Svensk grammatik och ordbildning på skolans Windows-server. All reklam är förstås borttagen från den kopia vi säljer, och skolan får obegränsad tillgång till regler och övningar utan att vara beroende av internetuppkoppling. Webbplatsen blir dessutom snabbare, och den kan modifieras för att passa den enskilda skolan. Installationen är enkel och bör inte ta mer än 10-15 minuter för skolans IT-tekniker.

  Priset för en skollicens är 4 950:- (+ 25 % moms), och då ingår rätten att modifiera webbplatsen efter den egna skolans behov. Du får göra vilka förändringar som helst så länge webbplatsen bara används på den skola som köpt licensen.

  Instruktioner

  Villkor

  Var vänlig kontakta svenska@tallstugan.se för närmare information!


  Under utveckling: Kurshanterare för SharePoint. Eleverna studerar på egen hand under lärares överinseende. Vi ger en ram, där text, bilder och ljud kan läggas till av lärarna själva. En licens gäller för en kommun eller motsvarande.
  You are welcome to add Svensk grammatik och ordbildning to your school's Windows-server. All advertisements are removed from the copy we sell, and the school will get unlimited access to rules and excercises without being dependent on the internet connection. You will get a faster website, and you can modify it after your needs. The process is easy and should not take more than 10-15 minutes for an IT-technician.

  The price for a school license is 580 EUR, and that includes the right to modify the website for your school. You may make any changes, as long as the website is only used within the licensed school.

  Please contact svenska@tallstugan.se for more information!


  Under development: Study Manager for SharePoint. Self studies under teacher supervision. We give the frame, but texts, sound and images are added by the teachers themselves.
  Olet tervetullut laittamaan Svensk Grammatik och ordbildning koulun Windows-palvelimeen. Saat rajattomat käyttö oikeudet, säännöt ja harjoitukset. Lisäksi et ole riippuvainen internet-yhteydestä ja saat nopeamman verkkosivun. Prosessi on helppo ja pitäisi ottaa enintään 10-15 minuuttia IT-teknikkolta.

  Kouluun lisenssin hinta on 580 euroa, ja se sisältää oikeuden muuttaa sivusto koululle sopivaksi. Voit tehdä muutoksia, kunhan sivusto käytetään vain lisenssin koulussa.

  Ota yhteyttä svenska@tallstugan.se saadakseen lisätietoja!