Verb: P-verb i presens eller preteritum?
Verbs: P-verb in the present or the preterite?
Verbi: Pääverbi preesensissä vai imperfektissä?


 • 1
  Använd
  presens
  för att berätta eller fråga vad som
  Use
  the present
  to tell or ask what
  Käytä
  preesensiä
  kertomaan tai kysymään mitä
  – händer nu
  – happens now
  – tapahtuu nyt
  Ex.
  Jag studerar.

  – händer ofta eller alltid
  – happens often or always
  – tapahtuu usein tai aina
  Ex.
  Jag duschar varje morgon.
  – händer i framtiden. Använd presens om man kan förstå av sammanhanget att det händer i framtiden.
  – happens in the future. Use the present when you can understand from the context that it happens in the future.
  – tapahtuu tulevaisuudessa. Käytä preesensiä mikäli asiayhteydestä voi ymmärtää että ollaan tulevaisuudessa.
  Ex.
  Han kommer nog i morgon.
 • 2
  Använd
  preteritum
  Use
  the preterite
  Käytä
  imperfektiä
  – för att berätta eller fråga om något som hände tidigare men inte nu
  – to tell or ask about something that happened earlier but is not happening now
  – kertoaksesi tai kysyäksesi jos jokin tapahtui aikaisemmin eikä juuri nyt
  Ex.
  Jag bodde i Malmö 1985.
     (Nu bor jag i Luleå.)

  – för att be om något på ett artigt sätt
  – to ask for something in a polite way
  – pyytääksesi jotain kohteliaasti
  Ex.
  Skulle du vilja ge mig brödet?

  – i utrop som börjar med Om och som uttrycker en känsla, en önskan eller ett villkor som man inte tror ska bli uppfyllt.
  – in exclamations that begin with "Om" and express a feeling, a wish or a condition that you don't think will be fulfilled.
  – huudahduksessa joka alkaa sanalla ”om” ja joka kuvaa tunnetta, toivetta tai ehtoa jonka ei uskota käyvän toteen.
  Ex.
  Om jag (ändå) kunde hjälpa dig!
  Om du (bara) visste hur lycklig jag är!


  Om jag vann en miljon skulle jag resa jorden runt.