Verb: som alltid slutar på "s"
Verbs: that always end with "s"
Verbi: jotka aina päättyvät ”s” -kirjaimeen

 • Följande
  verb
  slutar alltid på s:
  The following
  verbs
  always end with "s":
  Seuraavat
  verbit
 • Grupp 1
  :
  andas
  boxas
  brottas
  felas
  fattas
  hoppas
  lyckas
  låtsas
  svettas
  åldras
 • Grupp 2
  :
  kräks
  minns
  skäms
  syns (syntes, synts)
  trivs
  tycks
 • Grupp 4
  :
  finns
 • Oregelbundet: törs (tordes, torts/tordats)