Pronomen: med subjekt- och objektform
Pronouns: with subject and object forms
Pronomini: subjekti- ja objektimuodossa

 • 1
  Här är en sammanställning av
  pronomen
  som har en form i
  subjekt
  och en annan i
  objekt
  och
  adverbial
  .
  Subjektformerna används i subjekt. Objektformerna används i objekt och efter
  preposition
  .
  Några pronomen uttalas inte som de stavas. Då anges uttalet inom parentes efter ordet.
  Here is a compilation of
  pronouns
  that have one form in
  subjects
  and another form in
  objects
  and
  adverbials
  .
  The subject form is used in subjects. The object form is used in objects and after
  prepositions
  .
  Some pronouns are not pronounced as they are spelled. In those cases the pronounciation is given in parenthesis after the word.
  Tässä on yhteenveto
  pronomineista
  joilla on yksi muoto
  subjektissa
  ja toinen muoto
  objektissa
  ja
  adverbiaalissa
  .
  Suibjektimuotoja käytetään subjektissa. Objektimuotoja käytetään objektissa ja
  preposition
  .
  preposition jälkeen. Muutamaa pronominia ei lausuta niinkuin ne kirjoitetaan. Tällöin lausunta annetaan suluissa sanan jälkeen.

Singular Subjektformer Objektformer
1. jag ("ja) mig ("mej")
2. du dig ("dej")
3. han
hon
den
det ("de")
man
honom / sig ("sej")
henne / sig ("sej")
den / sig ("sej")
det ("de") / sig ("sej")
en / sig ("sej")
Plural  
1. vi oss
2. ni er
3. de dem / sig ("sej")

 • 2
  Använd "jag" och "vi" när du talar om dig själv eller om en grupp som du är med i.
  Use "jag" or "vi" when you are referring to yourself or a group you are included in.
  Käytä ”jag” ja ”vi” kun puhut itsestäsi tai ryhmästä jossa olet itse mukana.
 • 3
  Använd "du" och "ni" när du tilltalar en eller flera andra personer.
  Use "du" or "ni" when you are referring to one or several other people who you are talking to.
  Käytä ”du” ja ”ni” kun puhut yhdelle tai useammalle henkilölle.
 • 4
  Använd formerna i grupp 3 (tredje person) när du talar om en eller flera andra personer.
  Use the forms of the third person when you refer to one or several other people.
  Käytä muotoja ryhmästä 3 (kolmas persoona) kun puhut yhdestä tai useammasta muusta henkilöstä.


  Använd alltid "hon" och "henne" när du syftar på en flicka eller en kvinna.
  Always use "hon" and "henne" when you are referring to a girl or a woman.
  Käytä aina ”hon” ja ”henne” kun tarkoitat tyttöä tai naista.
  Ex.
  Har Karin kommit?
  Nej, det har hon inte.
  Använd alltid "han" och "honom" när du syftar på en pojke eller en man.
  Always use"han" and "honom" when you are referring to a boy or a man.
  Käytä aina ”han” ja ”honom” kun tarkoitat poikaa tai miestä.
  Ex.
  Har Gunnar kommit?
  Nej, jag har inte sett honom.
 • 5
  Använd "den" eller "det" när du syftar på något som inte är en människa. "Den" ersätter
  en-substantiv
  och "det" ersätter
  ett-substantiv
  .
  Use "den" or "det" when you are referring to something that is not a human being. "Den" replaces a
  en-noun
  and "det" replaces a
  ett-noun
  .
  Käytä ”den” tai ”det” kun tarkoitat jotain mikä ei ole ihminen. ”Den” korvaa
  en-substantiivin
  ja ”det” korvaa
  ett-substantiivin
  .
  Ex.
  Är det här din nya bil?
  Ja, jag fick den igår.


  Kan jag få se på körkortet?
  Det har jag glömt hemma.
 • 6
  När man syftar på ett djur kan man använda både han-, hon- och den/det-formerna.
  When you are referring to an animal you may use as well the "han" as the "hon" or the "den/det" forms.
  Kun tarkoitetaan eläintä voidaan käyttää sekä hon, han että den/det muotoja.
  Ex.
  Hur gammal är hingsten? ‒ Han/den är tre år.
    
  Hur gammalt är stoet? ‒ Hon/det är tre år.
 • 7
  I
  plural
  använder man "de" och "dem" eller "sig".
  In
  plural
  , use "de" and "dem" or "sig"
  Monikossa,
  käytetään ”de” ja ”dem” tai ”sig”.
  Ex.
  Har Karin och Eva kommit?
  Ja de är här.


  Har Gunnar och Erik kommit?
  Ja, de är här.


  Var är djuren?
  De är i hagen.
  Var är era bilar?
  De står på gatan.
  "Den", "det" och "de" kan också användas på andra sätt, se Den, det, de.
  "Den", "det" and "de" may also be used in other ways, see Den, det, de.
  "Den", "det" ja "de" voidaan käyttää myös toisella tavalla, katso Den, det, de.
 • 8
  Använd "honom", "henne", "den", "det", "en" och "dem" när subjektet och objektet/adverbialet är olika personer, djur, saker e.d.
  Use "honom", "henne", "den", "det", "en" and "dem" are used when the subject and the object/adverbial are different persons, animals, things etc.
  Käytä "honom", "henne", "den", "det", "en" ja "dem" kun subjekti ja objekti/adverbiaali ovat eri henkilöitä, eläimiä, asioita tms.
  Ex.
  Pojkarna tvättar dem
     (= kläderna).
  Flickorna lekte med henne
     (= sin kamrat).

 • 9
  Använd "sig" när subjektet och objektet/adverbialet är samma person, djur, sak e.d.
  Use "sig" when the subject and the object/adverbial is the same person, animal, thing etc.
  Käytä ”sig” kun subjekti ja objekti/adverbiaali ovat sama henkilö, eläin, asia tms.
  Ex.
  Pojkarna tvättar sig (själva).