Licensvillkor, Svensk grammatik och ordbildning License conditions, Svensk grammatik och ordbildning

När webbsajten Svensk grammatik och ordbildning laddas ner och installeras accepteras också nedanstående licensvillkor.
 • 1
  Den kopia av Svensk grammatik och ordbildning som Tallstugans förlag HB ger tillgång till får endast användas inom den utbildningsinstitution som köpt licensen, här kallad "skolan".
 • 2
  Kopian av Svensk grammatik och ordbildning får modifieras efter skolans behov och för internt bruk.
 • 3
  Filerna i Svensk grammatik och ordbildning får förändras eller raderas utan inskränkningar, men Tallstugans förlag HB tar inget ansvar för eventuella fel och störningar i sajtens funktion som uppstår på grund av sådana ändringar.
 • 4
  Kopian av Svensk grammatik och ordbildning får inte säljas vidare.
 • 5
  Filer som ingår i Svensk grammatik och ordbildning får inte användas i andra sammanhang utan ska behållas inom sin ursprungliga kontext.
When the website Svensk grammatik och ordbildning is downloaded and installed the following license conditions are accepted:
 • 1
  The copy of Svensk grammatik och ordbildning Tallstugans förlag HB gives access to must only be used within the educational institution who has bought the license. It is here called "the school".
 • 2
  The copy of Svensk grammatik och ordbildning may be modified after the needs of the school and for internal use.
 • 3
  The files in Svensk grammatik och ordbildning may be changed and deleted without limitations, but Tallstugans förlag HB accepts no responsibility for errors or disturbances in the functioning of the site that may arise from such changes.
 • 4
  The copy of Svensk grammatik och ordbildning must not be reselled.
 • 5
  Files included in Svensk grammatik och ordbildning must not be used in other contexts but must be kept in their original context.