Ordföljd: Sats, definition
Word order: Clause, definition
Sanajärjestys: Lause, määritelmä

 • 1
  En sats = ett
  verb
  i
  presens
  - eller
  preteritumform
  (= p-verb) som talar om vad som händer + ett eller flera ord som är
  subjekt
  till p-verbet (= som gör det som p-verbet berättar om) (+ andra ord som berättar mer om det som händer).
  A clause = a
  verb
  in
  the present
  - or
  the preterite
  (= a "p-verb") that tells what happens + one or more words that are
  subject
  to the the p-verb (= does what the p-verb is telling) (+ other words that tell mer about what happens/happened).
  Lause =
  preesensissä
  tai
  menneessä muodossa
  oleva
  verbi
  (pääverbi) joka kertoo mitä on tapahtunut + yksi tai useampi sana joka on
  subjekti
  pääverbille ( = joka tekee sen mistä pääverbi kertoo) (+ muita sanoja jotka kertovat lisää siitä mitä tapahtuu).
  Ex.
  Han springer.
  - ett p-verb + ett subjekt = en sats

  På morgnarna springer Rickard alltid till skolan.
  - ett p-verb + ett subjekt = en sats

  Han springer, och hon cyklar.
  - två p-verb + två subjekt = två satser
 • 2
  En sats kan också bestå av ett verb i
  imperativform
  (+ andra satsdelar).
  A clause may also be made up of a verb in
  the imperative
  (+ other clause elements).
  Lause voi myös muodostua
  imperatiivimuodossa
  olevasta verbistä ( + muista lauseen osista).
  Ex.
  Spring!
  - en sats

  Spring iväg till skolan nu!
  - en sats

  Kom hit och hämta mig klockan sex!
  - två satser