Ordföljd: Svar på Ja/Nej-frågor
Word order: Answers to Yes/No-questions
Sanajärjestys: Vastaus Kyllä/Ei -kysymyksiin

 • 1
  "Ja", "Jo" och "Nej" är de tre möjliga svaren på en
  Ja/Nej-fråga
  (vid sidan av "Jag vet inte").
  "Ja", "Jo" and "Nej" are the three possible answers to a
  Yes/No-question
  (besides "Jag vet inte").
  Ja”, ”Jo” ja ”Nej” ovat kolme mahdollista vastausta
  Kyllä/Ei -kysymykseen
  (sekä sivussa ”Jag vet inte”)
 • 2
  "Ja" används i positiva svar på positiva frågor.
  "Ja" is used in positive answers to positive questions.
  Sanaa ”Ja” käytetään vastauksena positiivisissa kysymyksissä.
  Ex.
  Kommer Malin?
    ‒ Ja (hon kommer).
  Malin kommer, hoppas jag?
    ‒ Ja (hon kommer).
 • 3
  "Jo" används i positiva svar på negativa frågor.
  "Jo" is used in positive answers to negative questions.
  Sanaa ”Jo” käytetään vastauksena negatiivisissa kysymyksissä.
  Ex.
  Kommer inte Malin?
    ‒ Jo (hon kommer).
  Malin kommer väl knappast?
    ‒ Jo (hon kommer).
  I norra Sverige används ibland "Jo" istället för "Ja".
  I hela Sverige kan man säga "Jo" när man börjar tala, för att påkalla uppmärksamheten.
  In the northern part of Sweden "Jo" is sometimes used instead of "Ja".
  In all Sweden you may say "Jo" when you start talking, to call for attention.
  Pohjois-Ruotsissa käytetään joskus sanaa ”Jo” sanan ”Ja” sijasta.
  Koko Ruotsissa voi sanoa ”Jo” saadakseen huomiot kun aloittaa puhumisen.
  Ex.
  Jo, jag undrar om du kan visa mig var posten ligger?
 • 4
  "Nej" används i alla negativa svar.
  "Nej" is used in all negative answers.
  ”Nej” sanaa käytetään kaikissa negatiivisissa vastauksissa.
  Ex.
  Kommer Malin?
    ‒ Nej (hon kommer inte).
  Kommer inte Malin?
    ‒ Nej (hon kommer inte).

  Malin kommer, eller hur?
    ‒ Nej (hon kommer inte).

  Malin kommer inte då?
    ‒ Nej (hon kommer inte).
 • 5
  I svar på Ja/Nej-frågor säger man ibland "det" + "gör/gjorde" +
  subjekt
  (+"inte") efter "Ja"/"Jo"/"Nej".
  In answers to Yes/No-questions "det" + "gör/gjorde" +
  subject
  (+"inte") is sometimes used after "Ja"/"Jo"/"Nej".
  Vastauksissa Kyllä/Ei -kysymyksiin sanotaan usein ”det” + "gör/gjorde" +
  subjekti
  (+”inte”) sanojen ”Ja”/”Jo”/”Nej” jälkeen.
  Ex.
  Jan kommer väl senare? ‒ Ja, det gör han.
  Köpte du tidningen? ‒ Nej, det gjorde jag inte.
  Istället för att använda "gör/gjorde" upprepar man p-verbet i svaret när frågans p-verb är: "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade", "kan"/"kunde" "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" eller "är"/"var".
  Instead of using "gör/gjorde", repeat the p-verb in the answer when the p-verb of the question is: "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade", "kan"/"kunde" "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" or "är"/"var".
  Sen sijaan että käyttäisi sanoja "gör/gjorde" toistetaan vastauksessa p-verbi silloin kun lauseen p-verbi on: "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade", "kan"/"kunde" "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" tai "är"/"var".
  Ex.
  Är Jan hemma? ‒ Nej, det är han inte.