Ordföljd: Alternativfrågor
Word order: Alternate questions
Sanajärjestys: Vaihtoehtokysymykset


 • Alternativfrågor är flera
  Ja/Nej-frågor
  som man binder ihop med "eller".
  Alternate questions are several
  yes/no-questions
  connected by "eller".
  Vaihtoehtokysymykset ovat useita
  Kyllä/Ei -kysymyksiä
  jotka sidotaan yhteen sanalla ”eller”.
  Ex.
  Är du hungrig eller (är du) törstig?