Ordföljd: Frågeord
Word order: Interrogatives
Sanajärjestys: Kysymyssana

 • 1
  "Hur" frågar efter sätt.
  "Hur" (How) asks for the way something is done.
  ”Hur” kysyy tapaa.
  Ex.
  Hur öppnar man den här burken?
  "Hur" kombineras ofta med
  adjektiv
  eller adverb (t.ex. "hur många", "hur mycket", "hur ofta") +
  substantiv
  (t.ex. "hur många bilar", "hur mycket kaffe").
  "Hur" is often combined with an
  adjective
  or adverb (for example hur många", "hur mycket", "hur ofta") + a
  noun
  (for example"hur många bilar", "hur mycket kaffe").
  "”Hur” yhdistetään usein
  adjektiin
  tai adverbiin (esim. "hur många", "hur mycket", "hur ofta") +
  substantiivi
  (esim. "hur många bilar", "hur mycket kaffe").
 • 2
  "När" frågar efter tid.
  "När" (When) asks for the time.
  ”När” kysyy aikaa.
  Ex.
  När kommer du hem?
 • 3
  "Vad" är ett allmänt frågeord.
  "Vad" (What) is a general interrogative.
  ”Vad” on yleinen kysymyssana.
  Ex.
  Vad heter du?
  "Vad" används också tillsammans med "för" + substantiv istället för vilken/vilket/vilka + substantiv.
  "Vad" is also used together with "för" + noun instead of "Vilken"/"vilket"/"Vilken" + noun.
  ”Vad” sanaa käytetään myös yhdessä sanan ”för” + substantiivi kanssa sen sijaan että käytettäisiin vilken/vilket/vilka + substantiivi.
  Ex.
  Vad har du för bok? = Vilken bok har du?
 • 4
  "Var" frågar efter en plats där någon befinner sig.
  "Var" (Where) asks for a place where someone is.
  ”Var” kysyy paikkaa josta jokin asia on.
  Ex.
  Var bor du?
 • 5
  "Vart" frågar efter en plats som någon rör sig fram mot.
  "Vart" (Where) asks for a place that someone is moving towards.
  ”Vart” kysyy paikkaa johon jokin on matkalla.
  Ex.
  Vart ska du gå?
 • 6
  "Vem" frågar efter en person.
  "Vem" (Who) asks for a person.
  ”Vem” kysyy henkilöä.
  Ex.
  Vem ska du träffa?
 • 7
  "Varför" frågar efter en orsak.
  "Varför" (Why) asks for a cause.
  ”Varför” kysyy syytä.
  Ex.
  Varför gråter du?
 • 8
  "Varifrån" frågar efter en plats som någon eller något kommer ifrån.
  "Varifrån" (From where) asks for a place that someone or something comes from.
  ”Varifrån” kysyy paikkaa josta joku tai jokin on tulossa.
  Ex.
  Varifrån kommer de här äpplena?
 • 9
  "Vilken"/"Vilket"/"Vilka" frågar efter en/ett/flera djur eller saker. "Vilka" frågar också efter flera personer.
  Efter "vilken"/ "vilket"/"vilka" kommer ofta ett substantiv (t.ex. "vilken bil") eller "av" + substantiv (t.ex. "vilken av bilarna").
  "Vilken"/"Vilket"(Which) asks for one animal or thing. "Vilken" corresponds to "en" and "vilket" to "ett".  "Vilken" (Which) asks for several persons, animals or things.
  After "Vilken"/"vilket"/"Vilken" you often have a noun ("Vilken bil") or "av" + noun ("Vilken av bilarna").
  "Vilken"/"Vilket"/"Vilka" kysyvät yhtä tai useampaa eläinta tai asiaa. "Vilka" kysyy myös useampaa henkilöä.
  "vilken"/ "vilket"/"vilka" sanojen jälkeen tulee usein substantiivi (esim. "vilken bil") tai "av" + substantiv (esim. "vilken av bilarna").
  Ex.
  Vilka av dessa djur lever i Afrika?