Ordföljd: Ensamma bisatser
Word order: Single subordinate clauses
Sanajärjestys: Yksinäiset sivulauseet

 • 1
  I tal kan man använda ensamma
  bisatser
  för att uttrycka känslor och önskningar.
  In speech you may use single
  subordinate clauses
  to express feelings and wishes.
  Puheessa voidaan käyttää yksinäisiä
  sivulauseita
 • 2
  Ensamma bisatser med "vad" +
  adjektiv
  används för att uttrycka känslor.
  Single subordinate clauses with "vad" +
  adjective
  are used to express feelings.
  Yksinäiset sivulauseet joissa on ”vad” +
  adjektiivi
  Ex.
  Vad snäll du är!
  Vad tråkigt allt är!
 • 3
  Ensamma bisatser som börjar med "vilken"/"vilket"/"vilka" + adjektiv +
  substantiv
  används för att uttrycka känslor.
  Subjekt
  och
  p-verb
  kan strykas.
  Single subordinate clauses that begin with "vilken"/"vilket"/"Vilken" + adjective +
  noun
  are used to express feelings. The
  subject
  +
  p-verb
  may be cut out.
  Yksinäiset sivulauseet jotka alkavat "vilken"/"vilket"/"vilka" + adjektiivi + +
  substantiivi
  käyetään ilmaisemaan tunteita.
  Subjekti
  ja
  p-verbi
  voidaan pudottaa pois.
  Ex.
  Vilken snygg bil (du har)!
  Vilket härligt väder (det är)!
  Mera formellt kan man också använda "en sådan"/"ett sådant"/"sådana" istället för "vilken"/"vilket"/"vilka".
  More formally you may also use "en sådan"/"ett sådant"/"sådana" instead of "vilken"/"vilket"/"vilka".
  Virallisemmin voi myös käyttää "en sådan"/"ett sådant"/"sådana" sen sijaan että käyttäisi "vilken"/"vilket"/"vilka".
  Ex.
  Ett sådant härligt väder vi har idag!
 • 4
  Ensamma att-bisatser kan användas i utrop som uttrycker känslor. Man har ofta "bara" före p-verbet.
  Single att-clauses may be used in exclamations that express feelings. There is often a "bara" before the p-verb.
  Yksinäisiä att-sivulauseita voidaan käyttää huudahduksina jotka ilmaisevat tunteita. ”Bara” on usein ennen pääverbiä
  Ex.
  Att du (bara) orkar!
 • 5
  Ensamma "om-bisatser" kan användas för att uttrycka önskningar. Då har p-verbet
  preteritumform
  , och man har ofta "bara" före p-verbet.
  Single "Om-clauses" may be used to express wishes. In those cases the p-verb has
  the preterite tense
  , and there is often a "bara" before the p-verb.
  Yksinäisiä ”om-sivulauseita” voidaan käyttää ilmaisemaan toiveita. Tällöin p-verbi on
  imperfektimuodossa
  .
  Ex.
  Om det (bara) kunde komma lite regn.