Verb: Preteritum av starka verb
Verbs: The preterite of strong verbs
Verbi: Vahvojen verbien imperfekti


 • Preteritumformen av
  verb
  används bl.a. när något hände tidigare.
  Starka verb
  (grupp 4) får en ny
  vokal
  i preteritum.
  The preterite tense of a
  verb
  is used when something happened earlier.
  Strong verbs
  (group 4) get a new
  vowel
  in the preterite.
  Verbin
  imperfektimuotoa käytetään kertomaan mitä tapahtui aikaisemmin.
  Vahvat verbit
  (ryhmä 4) saavat uuden
  vokaalin
  imperfektissä.
  Ex.
  skriver ‒ skrev      sitter ‒ satt
Se också Preteritum
See also The preterite
Katso myös Imperfekti