Verb: Preteritum
Verbs: The preterite
Verbi: Imperfekti

 • 1
  Verb
  -formen preteritum kallas också imperfekt. Preteritum-ändelsen slutar på "e". Se
  grupp 1
  ,
  grupp 2
  och
  grupp 3
  .
  The preterite is also called imperfekt. The preterite form of the
  verb
  ends with"e". See
  group 1
  ,
  group 2
  and
  group 3
  .
  Verbin
  imperfektimuoto päättyy ”e”-kirjaimeen. Katso
  ryhmä 1
  ,
  ryhmä 2
  ja
  ryhmä 3
  .
  Ex.
  tittade, ringde, läste, sydde
 • 2
  Verb som tillhör
  grupp 4
  har ingen ändelse utan byter
  vokal
  i preteritum.

  Vokal-växlingarna i grupp fyra följer oftast bestämda mönster. Se Grupp 4, i-e-iGrupp 4, i-a-uGrupp 4, u-ö-uGrupp 4, y-ö-u,  och Grupp 4, andra vokalväxlingar.
  Verbs that belong to
  group 4
  have no ending but change
  vowel
  in the preterite.

  The vowel switches in group 4 most often follow a pattern. See Group 4, i-e-iGroup 4, i-a-uGroup 4, u-ö-u Group 4, y-ö-u,  and Group 4, other vowel switches.
  Verbeillä jotka kuuluvat
  ryhmään 4
  ei ole päätettä mutta niissä imperfektissä
  vokaali


  Katso ryhmä 4, i-e-iryhmä 4, i-a-uryhmä 4, u-ö-u ryhmä 4, y-ö-u ,  ja ryhmä 4 toiset vokaalin muutokset..
  Ex.
  skrev (av skriv)
  drack (av drick)
 • 3
  Oregelbundna verb bildar preteritum både med och utan vokalbyte och ändelse.
  Irregular verbs create the preterite both with and without ending and change of vowel.
  Epäsäännölliset verbit muodostavat imperfektin sekä vokaalinvaihdon ja päätteen kanssa että ilman niitä.
  Ex.
  gjorde (av gör)
  låg (av ligg)
  kom (av kom)
 • 4
  Använd preteritum
  Use the preterite
  Käytä imperfektiä
  – för att berätta eller fråga om något som hände tidigare men inte nu
  – to tell or ask about something that happened earlier but not now
  – kertoaksesi tai kysyäksesi jos jokin tapahtui aikaisemmin eikä juuri nyt

  Ex.
  Jag bodde i Malmö 1985.
     (Nu bor jag i Luleå.)

  – för att be om något på ett artigt sätt.
  – to ask for something in a polite way.
  – pyytääksesi jotain kohteliaasti.

  Ex.
  Skulle du vilja ge mig brödet?

  – i utrop som börjar med "Om" och som uttrycker en känsla, en önskan eller ett villkor som man inte tror ska bli uppfyllt.
  – in exclamations that begin with "Om" and that express a feeling, a wish or a condition that you don't think will be fulfilled.
  – Huudahduksessa joka alkaa sanalla ”om” ja joka kuvaa tunnetta, toivetta tai ehtoa jonka ei uskota käyvän toteen.

  Ex.
  Om jag (ändå) kunde hjälpa dig!
  Om du (bara) visste hur lycklig jag är!


  Om jag vann en miljon skulle jag resa jorden runt.
 • 5
  Det + preteritumformen "var" används före
  adjektiv
  för att uttrycka en känsla eller en åsikt.
  "Det" + the preterite "var" is used before
  adjectives
  to express a feeling or an opinion.
  Det + imperfektimuoto sanasta ”var” käytetään ennen
  adjektiivia
  kuvaamaan tunnetta tai mielipidettä.
  Ex.
  Det var roligt att du kunde komma hit idag.