Verb: Håller + partikel
Verbs: Håller + particle
Verbi: Håller + partikkeli

 • 1
  Ett svenskt
  verb
  kan få en förändrad betydelse om man lägger till ett kort, betonat ord, en partikel, efter verbet. Ett verb med partikel kallas ett partikelverb. Svenska partikelverb motsvaras ofta av ett enda ord i andra språk.
  A Swedish
  verb
  may get an altered meaning when you add a short, accented word, a particle, after the verb. A verb with a particle is called a phrasal verb. Swedish phrasal verbs often correspond to a single word in other languages.
  Ruotsinkielinen
  verbi
  voi saada muuttuneen merkityksen jos lisätään lyhyt, painotettu sana, partikkeli, verbin jälkeen. Partikkelin kanssa olevaa verbiä kutsutaan partikkeliverbiksi. Ruosinkielen partikkeliverbi vastaa usein yhtä sanaa toisessa kielessä.
 • 2
  Ofta har partikeln ingen särskild betydelse.
  Often the particles have no certain meaning.
  Joskus partikkelilla ei ole mitään erityistä merkitystä
  Ex.
  håller av = tycker om (= älskar)
  håller i = släpper inte
  håller om = kramar
  håller med någon = tycker likadant som någon
  håller på = pågår, varar (en viss tid)
  håller på (med något) = sysslar (med något)
  håller till = befinner sig, är (på en plats)
  håller ut = fortsätter, ger sig inte
 • 3
  I andra fall har partikeln en viss betydelse.
  In other cases the particle has a meaning.
  Muissa tapauksissa partikkelilla on erityinen merkitys.
  Ex.
  håller fast = släpper inte
  håller rent = ser till att det inte är smutsigt
Se också Partikelverb
See also Phrasal verbs
Katso myös Partikkeliverbi