Substantiv: Att bilda genitivform
Nouns: To create the genitive
Substantiivi: Genetiivimuodon muodostaminen

 • 1
  I svenskan bildar man genitiv (= ägandeform) av
  substantiv
  genom att lägga till ändelsen -s efter det substantiv som betecknar "ägaren". Genitiv-s står alltid sist i ordet. Genitiv-s kan läggas till namn och till alla former av substantivet (obestämd och bestämd form, singular och plural).
  The Swedish language makes up the genitive (= owner form) of
  the noun
  by adding the ending -s after the noun that represents the "owner". The genitive-s is always placed last in the word. The genitive-s may be added to names and to all forms of the noun (the indefinite and definite form, singular and plural).
  Ruotsinkielessä genetiivi (=omistusmuoto) muodostetaan substantiivista lisäämällä päätteen -s sen
  substantiivin
  jälkeen joka tarkoittaa ”omistajaa”. Genetiivi -s on aina viimeisenä sanassa. Genetiivi -s voidaan lisätä nimeen ja kaikkiin substantiivin muotoihin (epämääräinen ja määrätty muoto, yksikkö ja monikko).
 • 2
  Substantiv som kommer efter substantiv (och
  pronomen
  ) i genitivform har alltid
  obestämd form
  .
  A noun that comes after another noun (or
  a pronoun
  ) in the genitive always has
  the indefinite form
  .
  Substantiivi joka tulee genetiivimuotoisen substantiivin (ja
  pronominin
  ) jälkeen on aina
  epämääisessä muodossa
  .
  Ex.
  Lenas pappa
  mitt barns pappa
  barnets pappa
  alla barns pappor
  barnens pappa
 • 3
  Namn som slutar på "s" , "x" eller "z" har ingen genitivändelse.
  Names that end with "s", "x" or "z" have no genitive ending.
  Nimillä jotka päättyvät kirjaimiin ”s”, ”x” tai ”z” ei ole genetiivipäätettä
  Ex.
  Lars födelsedag