Substantiv: Användningen av genitiv
Nouns: Genitive, usage
Substantiivi: Genetiivin käyttö

 • 1
  Man använder
  genitivform
  av
  substantivet
  för att berätta vem som äger eller har något, eller vad något är en del av. Genitivformen står först, och sedan kommer det som genitiven har.
  Use
  the genitive
  form of
  the noun
  to tell who owns or has something, or what something is a part of. The genitive is placed first, and then comes what the genitive has.
  Substantiivin
  genetiivimuotoa
  käytetään kertomaan kuka omistaa tai kenellä on jotain, tai mistä osa jotakin on. Genetiivimuoto on ensimmäisenä ja sen jälkeen tulee se mitä genetiivillä on.
  Ex.
  pojkarnas kamrater
  Evas rum
  husets tak
 • 2
  Ett genitiv-s efter ett familjenamn betyder "familjen".
  A genitive-s after a family name means "the family".
  Gebetiivi -s sukunimen perässä tarkoittaa ”perhe”
  Ex.
  Petterssons = familjen Pettersson
 • 3
  Vissa uttryck har genitiv av obestämd form singular efter "till".
  Some expressions have genitive of the indefinite form singular after "till".
  Tietyillä ilmauksilla on genetiivi epämääräisen muodon yksikössä ”till” sanan jälkeen.
  Ex.
  sätta sig till bords (= vid bordet)
  gå till fots (= vandra)
  gå till sängs (= och lägga sig)

  bege sig till havs/sjöss (= ut på havet/sjön)
  få något till skänks (= som gåva)
 • 4
  Istället för genitiv använder man ofta ett uttryck med
  preposition
  (vanligen "på" eller "till") när man vill tala om vad något är en del av. "På" används när delen sitter fast.
  An expression with a
  preposition
  (most commonly "på" or "till") is often used instead of the genitive when explaining what something is a part of. "På" is used when the part is in its place.
  Genetiivin sijasta käytetään usein ilmausta jossa on
  prepositio
  (tavallisimmin på tai till) kun halutaan puhua siitä minkä osa jokin on. ”På” -sanaa käytetään silloin kun osa on tiukasti kiinni.
  Ex.
  taket på huset = husets tak
   Jfr
  locket på burken = burkens lock, locket som sitter på burken

  locket till burken = burkens lock, locket som hör till burken.