Prepositioner: i uttryck som svarar på frågan "När?"
‒ nu, framtid, alltid, p-verb i presens
Prepositions: in expressions that answer the question "When?" ‒ now, future, always, p-verb in the present
Prepositiot: Ilmaisuissa jotka vastaavat kysymykseen ”När?” - nyt, tulevaisuudessa, aina, pääverbi preesensissä

 • 1
  "I" används alltid när tiden är en del av dygnet eller en månad.
  "I" is always used when the time is a part of the day or the night or if the time is a month.
  "I" käytetään aina kun aika on osa vuorokaudesta tai kuukaudesta.
  Ex.
  Ring mig i kväll!
  Jag har semester i juli.
 • 2
  Om tiden är en årstid eller en helg och man inte talar om en vana används "i" +
  obestämd form
  (vanligast)
  eller "till" + bestämd form.
  If the time is a season or a holiday and you are not referring to a custom, use "i" +
  the indefinite form
  (most common) or "till" + the definite form.
  Mikäli aika on vuodenaika tai pyhäpäivä ja jos ei puhuta tavasta käytetään "i" +
  epämääräinen muoto
  (tavallisin) tai ”till” + määrätty muoto.
  Ex.
  Jag ska resa utomlands i vinter / till vintern.
  Vad ska du göra i jul / till julen?
 • 3
  "På" (vanligast) och "om" används före dagar och tillsammans med bestämd form när något brukar hända en viss tid.
  "På" (most common) and "om" are used before days and together with definite form when something usually happens on a certain time.
  "På" (tavallisin) ja "om" käytetään ennen päiviä ja yhdessä määrätyn muodon kanssa kun jollakin on tapana tapahtua tietyssä ajassa.
  Ex.
  Jag ringer dig på/om fredag.
  Han brukar alltid försova sig på/om morgnarna.
 • 4
  "Om" används när man talar om tiden mellan nu och en händelse i framtiden.
  "Om" is used when you talk about the time between now and an event in the future.
  "Om" käytetään kun puhutaan ajasta tämän hetken ja tulevaisuuden tapahtumien välillä.
  Ex.
  Jag kommer om två timmar.