Prepositioner: i uttryck som svarar på frågan "När?" ‒ alla tider
Prepositions: in expressions that answer the question "When?" ‒ All times
Prepositiot: Ilmaisuissa jotka vastaavat kysymykseen ”När?” - kaikki ajat

 • 1
  Svenskan har ingen
  preposition
  före klockslag, datum och år.
  The Swedish language has no
  preposition
  before hours, dates and years.
  Ruotsinkielessä ei ole
  prepositiota
  kellonajalle, päivämäärällä ja vuodelle.
  Ex.
  Ska vi träffas (klockan) kvart i ett?
  Jag är född den tredje september 1947.


  Jag är född 1947.
 • 2
  Använd "under" när du vill markera att du talar om en hel tidsperiod.
  Use "under" when you want to accentuate that you are referring to a whole period of time.
  Käytä sanaa "under" kun haluat korostaa että puhut kokonaisesta aikajaksosta.
  Ex.
  Jag måste ringa hem. Kan du vänta under tiden?


  Under 1800-talet var Sverige ett fattigt land.
  (Jfr "På 1800-talet ..." behöver inte betyda hela århundradet.) (Cp "På 1800-talet ..." does not necessarily mean the whole century.)
 • 3
  Använd "i" före "början", "slutet", "fortsättningen" och "livet".
  Use "i" before "början", "slutet", "fortsättningen" and "livet"
  Käytä "i" ennen sanoja "början", "slutet", "fortsättningen" ja "livet".
  Ex.
  Det var svårt i början men lätt i slutet.
  4
  Före "slutet" kan man också ha "på".
  Before "slutet" you may also use "på".
  Ennen sanaa "slutet" voi myös käyttää"på".
  Ex.
  Det var lätt på slutet.
 • 5
  Du kan använda "vid" för att visa att en tid inte är exakt.
  You may use "vid" to show that the time is not exact.
  Voit käyttää sanaa "vid" osoittaksesi että aika ei ole tarkka.
  Ex.
  Brukar du vara vaken vid soluppgången?
  6
  Man lägger ofta till "-tiden" efter ungefärliga klockslag.
  "-tiden" is often added after approximate hours.
  "Sana "-tiden" lisätään usein arvioitujen kellonaikojen jälkeen.
  Ex.
  Kan vi träffas vid tretiden?
     (= omkring klockan tre)
 • När? ‒ tid före nu ‒ p-verb i preteritum
  When? ‒ time before nu ‒ p-verb in the preterite
  När? ‒ aika ennen tätä hetkeä ‒ pääverbi imperfektissä

 • 7
  "I" är vanligast i uttryck som svarar på frågan "När?"
  "I" is the most common preposition in expressions that answer the question "When?"
  "I" on tavallisin ilmaisuissa jotka vastaavat kysymykseen "När?"
  Ex.
  Jag var inte hemma i förrgår.
  Hur dags vaknade du i morse?
     ( = idag på morgonen)

  Hade du semester i juli?
  Ord som slutar på -dag får + s.
  Words that end with -dag get +s.
  Sanat jotka päättyvät -dag saavat + s.
  Ex.
  Var du här i tisdags?
  Han ringde i förmiddags.
  Helger och årstider får + as.
  Holidays and seasons get + as.
  Juhlapyhät ja vuodenajat saavat + as.
  Ex.
  Jag var sjuk i somras.
  Snöade det i julas?

  8
  "För [...] sedan" används när man talar om tiden mellan nu och en tidigare händelse.
  "För [...] sedan" is used when you talk about the time between now and an earlier event.
  "För [...] sedan" käytetään kun puhutaan ajasta tämän hetken ja aikaisemman tapahtuman välillä.
  Ex.
  Jag kom till Sverige för två år sedan.
  Han ringde för en stund sedan.

  9
  "Efter" används tar man talar om tiden mellan två händelser i
  preteritum
  .
  "Efter" is used when you talk about the time between two events in
  the preterite
  .
  "Efter" käytetään kun puhutaan ajasta kahden tapahtuman välillä
  imperfektissä
  .
  Ex.
  Jag var i fjällen i somras, men efter två dagar var jag tvungen att åka hem.

  10
  "På" används när man berättar vad som hände under en del av en dag.
  "På" is used when you tell what happened during a part of the day.
  "På" käytetään kun kerrotaan mitä tapahtui osana yhdestä päivästä.
  Ex.
  Vad gjorde du i lördags?


  På förmiddagen städade jag, och på eftermiddagen tog jag en promenad.
  11
  "På" används också när man talar om något som hände någon gång under en tidsperiod.
  "På" is also used when you talk about something that happened one time during a period of time.
  "På" käytetään myös sillloin kun puhutaan jostakin joka tapahtui joskus jollakin aikavälillä.
  Ex.
  Jag träffade honom på semestern förra året.
  12
  I s.k. nyhetsspråk används "på" + bestämd form istället för "i" och "+ s".
  In the so called news language "på" + definitive form is used instead of "i" and "+ s".
  Niin sanotussa uutiskielessä käytetään "på" + määrätty muoto sen sijaan että käytettäisiin "i" och "+ s".
  Ex.
  Den misstänkte häktades på tisdagen.
     (= i tisdags)
 • När? ‒ nu, framtid, alltid ‒ p-verb i presens
  "When?" ‒ now, future, always, p-verb in the present
  När? ‒ nyt, tulevaisuudessa, aina ‒ pääverbi preesensissä

 • 13
  "I" används alltid när tiden är en del av dygnet eller en månad
  "I" is always used when the time is a part of the day or the night or if the time is a month.
  "I" käytetään aina kun aika on osa vuorokaudesta tai kuukaudesta.
  Ex.
  Ring mig i kväll!
  Jag har semester i juli.
  14
  Om tiden är en årstid eller en helg och man inte talar om en vana används "i" +
  obestämd form
  (vanligast)
  eller "till" + bestämd form.
  If the time is a season or a holiday and you are not referring to a custom, use "i" +
  the indefinite form
  (most common) or "till" + the definite form.
  Mikäli aika on vuodenaika tai pyhäpäivä ja jos ei puhuta tavasta käytetään "i" +
  epämääräinen muoto
  (tavallisin) tai ”till” + määrätty muoto.
  Ex.
  Jag ska resa utomlands i vinter / till vintern.
  Vad ska du göra i jul / till julen?
  15
  "På" (vanligast) och "om" används före dagar och tillsammans med bestämd form när något brukar hända en viss tid.
  "På" (most common) and "om" are used before days and together with definite form when something usually happens on a certain time.
  "På" (tavallisin) ja "om" käytetään ennen päiviä ja yhdessä määrätyn muodon kanssa kun jollakin on tapana tapahtua tietyssä ajassa.
  Ex.
  Jag ringer dig på/om fredag.
  Han brukar alltid försova sig på/om morgnarna.
  16
  "Om" används när man talar om tiden mellan nu och en händelse i framtiden.
  "Om" is used when you talk about the time between now and an event in the future.
  "Om" käytetään kun puhutaan ajasta tämän hetken ja tulevaisuuden tapahtumien välillä.
  Ex.
  Jag kommer om två timmar.