Prepositioner: i uttryck som svarar på frågan "Hur ofta?"
Prepositions: in expressions that answer the question "How often?"
Prepositiot: Ilmauksissa jotka vastaavat kysymykseen ”Hur ofta?”

 • 1
  "Per" +
  obestämd form
  kan användas om alla tider.
  "Per" +
  the indefinite form
  may be used about all times.
  Per +
  epämääräinen muoto
  voidaan käyttää kaikista ajanilmaisuista.
  Ex.
  Jag motionerar tre gånger per vecka.
  Jag motionerar tre gånger per år.
  2
  Före "natt" kan man bara använd "per".
  Before "natt" you may only use "per".
  Ennen sanaa "natt" voidaan käyttää vain "per".
  Ex.
  Jag vaknar flera gånger per natt.
 • 3
  Man kan använda "i" + bestämd form om alla tider utom "året", "dagen", "dygnet" och "natt".
  You may use "i" + the definite form about all times except "året", "dagen", "dygnet" and "natt".
  Voidaan käyttää "i" + määrätty muoto kaikista ajanilmauksisat paitsi "året", "dagen", "dygnet" ja "natt".
  Ex.
  Jag motionerar tre gånger i veckan.
 • 4
  Använd "om" före "året", "dagen" och "dygnet".
  Use "om" before "året", "dagen" and "dygnet".
  Käytä "om" ennen sanoja "året", "dagen" ja "dygnet".
  Ex.
  Jag motionerar tre gånger om året.
 • 5
  I uttryck som svarar på frågan "Hur ofta?" kan man också använda
  presenteringsordet
  "varje" istället för preposition.
  In expressions that answer the question "Hur often?" you may also use
  the introductory word
  "varje" instead of a preposition.
  Ilmauksissa jotka vastaavat kysymyksee "Hur ofta?" voidaan myös käyttää
  esittelysanaa
  ”varje” prepositoin sijasta.
  Ex.
  Jag vaknar flera gånger varje natt.
  Jag motionerar tre gånger varje vecka.