Adverb: som betecknar plats
Adverbs: that indicate place
Adverbi: joka määrittää paikkaa

  • Några adverb som svarar på frågorna "Var?" och "Vart?" liknar varandra. Använd Var-adverb när någon/något är på en plats. Använd Vart-adverb när någon/något rör sig från en plats till en annan.
    Some adverbs that answer the questions "Var?" and "Vart?" are alike. Use the Var-adverbs when someone/something is on one place. Use the Vart-adverbs when someone/something is moving from one place to another.
    Jotkin adverbit jotka vastaavat kysymyksiin "Missä?" ja "Minne?" muistuttavat toisiaan. Käytä Missä-adverbiä silloin kun joku/jokin on yhdessä paikassa. Käytä Minne-adverbiä silloin kun joku/jokin liikkuu paikasta toiseen.

Var Vart
borta bort
där dit
framme fram
hemma hem
här hit
inne in
nere ner
uppe upp
ute ut

Ex.
De är hemma.
De ska åka hem.
Är det kallt ute?
Ska du gå ut?