Adverb: som inleder betonad satsdel
Adverbs: that open accented clause elements
Adverbi: joka aloittaa painotetun lauseenosan

 • 1
  Några adverb kan placeras först i en satsdel. Då blir den satsdelen starkt betonad. Följande adverb som kan placeras först i betonade satsdelar:
  Some adverbs may be placed first in a clause element. That clause element is then strongly accented. The following adverbs may be placed first in accentuated clause elements:
  Jotkin adverbit voidaan asettaa ensimmäiseksi lauseenosassa. Silloin kyseinen lauseenosa on vahvasti painotettu. Seuraavat adverbit voidaan asettaa ensimmäiseksi painotetussa lauseenosassa:
 • 2
  "Först" markerar att något händer/hände sent och "redan" markerar att något händer/hände tidigt.
  "Först" signals that something happens/happened late and "redan" signals that something happens/happened early.
  "Först" osoittaa että jotakin tapahtuu/tapahtui myöhään ja "redan" osoittaa että jotakin tapahtuu/tapahtui aikaisin.
  Ex.
  Först efter lunchen kom Johan till skolan (fast vi började klockan åtta).


  Johan kom till skolan redan klockan sju (fast vi inte började förrän klockan åtta).
 • 3
  "Bara" eller "endast"
  "Bara" or "endast"
  "Bara" tai "endast"
  Ex.
  Det var bara jag som var hemma.
  Pojken gick ut i bara strumporna.
 • 4
  "Också" eller "även"
  "Också" eller "även"
  "Också" tai "även"
  Ex.
  Även Johan tycker om att dansa.
 • 5
  "Inte bara [...] utan också"
  Ex.
  Det var inte bara jag som grät utan också mina syskon (grät).
 • 6
  "Inte heller"
  Ex.
  Inte heller idag kom han hit.
 • 7
  "Inte ens"
  Ex.
  Då skrattade inte ens Maria, som alltid brukar vara glad annars.
 • 8
  "Till och med"
  Ex.
  Då skrattade till och med Eva, som alltid brukar vara sur annars.
 • 9
  "Däremot" och "också" kan placeras sist i starkt betonade satsdelar.
  "Däremot" and "också" may be placed last in strongly accentuated clause elements.
  "Däremot" ja "också" voidaan laittaa viimeiseksi vahvasti painotetussa lauseenosassa.
  Ex.
  Han var olydig hemma. I skolan däremot skötte han sig bra.


  Han var olydig hemma och (han var olydig) i skolan också.