Ordföljd: Satsadverbialets plats i bisatser
Word order: The clause adverbial position in subordinate clauses
Sanajärjestys: Lauseadverbiaalin paikka sivulauseessa

 • 1
  I
  bisatser
  står
  satsadverbialet
  direkt efter
  subjektet
  .
  In
  subordinate clauses
  the
  clause adverbial
  holds the position directly after the
  subject
  .
  Sivulauseissa
  lauseadverbiaalin
  paikka on heti
  subjektin
  jälkeen.
  Ex.
  Hon sade att hon inte visste något om saken.
 • 2
  Långa tidsadverb kan också placeras allra sist i satsen.
  Long adverbs of time may also be placed last in the clause.
  Pitkät aika adverbit voidaan laittaa lauseessa viimeiseksi.
  Ex.
  Han sa att han nog egentligen ville sluta så småningom.