Ordföljd: I/s-verb
Word order: I/s-verb
Sanajärjestys: i/s -verbi

 • Satsdelen i/s-verb är antingen ett verb i
  infinitivform
  eller ett verb i
  supinumform
  eller båda delarna.
  I/s verbet har sin plats efter
  satsadverbialet
  i huvudsatser och direkt efter
  p-verbet
  i
  bisatser
  .
  The clause element i/s-verb is either a verb in
  the infinitive mood
  or a verb in
  the supine mood
  or both.
  The i/s verb has the position after
  clause adverbial
  in main clauses and directly after the
  p-verb
  in
  subordinate clauses
  .
  Lauseenosa Lauseenosa i/s -verbi on joko verbi
  infinitiivimuodossa
  tai verbi
  supiinimuodossa
  tai molemmat osat.
  I/s -verbin paikka päälauseessa on
  lauseadverbiaalin
  jälkeen ja
  sivulauseissa
  heti
  p-verbi
  jälkeen.
  Ex.
  Vet du att det ska bli regn i morgon?
  Hur länge har de hållit på med sina studier?


  Du borde inte ha gjort så där.