Ordföljd: Platsadverbial
Word order: Place adverbials
Sanajärjestys: Paikka adverbiaali

 • 1
  Platsadverbial / Var-Vart-adverbial svarar på frågan "Var?" eller "Vart?".
  The place adverbial / Var-Vart-adverbial answers the question "Var?" or "Vart?" (Where?).
  Paika adverbiaali / Missä-Mihin-adverbiaali vastaa kysmykseen ”Var?” tai ”Vart?”.
  Ex.
  Vi träffades hemma.

  Det står ju i den här boken.

  Hur dags går du till skolan?

Katso myös: Muut adverbiaalit