Ordföljd: Objektadverbial
Word order: Object adverbials
Sanajärjetys: Objektiadverbiaali

 • 1
  Objektadverbial hör ihop med
  verbet
  . Det kallas också prepositionsobjekt eftersom det har samma
  funktion som ett
  objekt
  men börjar med en
  preposition
  .
  The object adverbial is connected to the
  verb
  . It is also called preposition object, as it has the same function as an
  object
  but begins with a
  preposition
  .
  Objektiadverbiaali kuuluu yhteen
  verbin
  kanssa. Sitä kutsutaan myös prepositio objektiksi koska sillä on sama tehtävä kuin
  objektilla
  mutta se alkaa
  prepositiolla
  .
  Ex.
  Vi måste tänka på att gå hem.
  Har du lånat ut bandet till henne?
 • 2
  Objektadverbial står efter korta objekt.
  Object adverbials are placed after short objects.
  Objektiadverbiaali on lyhyen objektin jälkeen.
  Ex.
  Karl gav en present till Eva, men Lena fick ingen.
  Kan du skicka saltet till Lennart.


  Den nya lampan ger bättre ljus åt rummet men inte åt köket.


  Du kan väl visa huset för mig?
 • 3
  Objektadverbial står före
  objektsbisatser
  .
  Object adverbials are placed before
  object clauses
  .
  Objektiadverbiaali on ennen
  objektisivulausetta
  .
  Ex.
  Karl sade till Eva att hon skulle få en present
  Du kan väl visa för mig hur man ska göra?