Ordföljd: Konjunktioner som bara används vid likastrykning
Word order: Conjuctions only used with equal cutting
Sanajärjestys: Konjunktiot joita käytetään vain yhdenvertaispoistoissa

 • 1
  "Både [...] och" och "såväl [...] som" står före två alternativ när båda alternativen gäller. "Både [...] och" är vanligast.
  "Både"/"Såväl" står före det första alternativet, och "och"/"som" står före det andra.
  "Både [...] och" and "såväl [...] som" is placed before two alternatives when both alternatives are valid. "Både [...] och" is most common.
  "Både"/"Såväl" is placed before the first alternative and "och"/"som" is placed before the second one.
  ""Både [...] och" ja "såväl [...] som" on ennen kahta vaihtoehtoa kun molemmat vaihtoehdot tulevat kyseeseen. "Både [...] och" on tavallisin.
  "Både"/"Såväl" on ennen ensimmäistä vaihtoehtoa, ja "och"/"som" on ennen toista.
  Ex.
  Jag vill både dansa och sjunga.
    = Jag vill dansa och (jag vill) sjunga.

  Jag vill såväl dansa som sjunga.
    = Jag vill dansa och (jag vill) sjunga.
 • 2
  "Antingen [...] eller" står före två alternativ när det bara är ett alternativ som gäller.
  "Antingen" står före det första alternativet och "eller" står före det andra.
  "Antingen [...] eller" is placed before two alternatives when only one alternative is valid.
  "Antingen" is placed before he first alternative and "eller" is placed before the second one.
  ""Antingen [...] eller" on ennen kahta vaihtoehtoa kun vain yksi vaihtoehto tulee kyseeseen.
  "Antingen" on ennen ensimmäistä vaihtoehtoa ja ”eller” ennen toista.
  Ex.
  Jag vill antingen dansa eller sjunga.
    = Jag vill dansa eller (jag vill) sjunga (men inte båda delarna).
 • 3
  "Varken [...] eller" står före två alternativ när det inte är något av alternativen som gäller.
  "Varken" står före det första alternativet och "eller" står före det andra.
  "Varken [...] eller" is placed before two alternatives when none of the alternatives are valid.
  "Varken" is placed before he first alternative and "eller" is placed before the second one.
  "Varken [...] eller" on ennen kahta vaihtoehtoa kun mikään vaihtoehto ei tule kyseeseen.
  "Varken" on ennen ensimmäistä vaihtoehtoa ja ”eller” ennen toista.
  Ex.
  Jag vill varken dansa eller sjunga.
    = Jag vill inte dansa och (jag vill inte) sjunga.
  4
  Ibland används "inte [...] vare sig [...] eller" istället för "varken [...] eller".
  Sometimes "inte [...] vare sig [...] eller" is used instead of "varken [...] eller".
  "Varken" on ennen ensimmäistä vaihtoehtoa ja ”eller” ennen toista.
  Ex.
  Han kom inte till skolan vare sig igår eller idag.
    = Han kom varken till skolan igår eller idag.
  "Vare sig [...] eller" används annars i alternativbisatser.
  "Vare sig [...] eller" käytetään muutoin vaihtoehto sivulauseissa.
 • 5
  "Samt" används bara i skrift. Det kan stå istället för "och" före det sista uttrycket i en uppräkning.
  "Samt" is only used in writing. It may replace "och" before the last expression in an enumeration.
  ”Samt” käytetään vain kirjoitetttaessa. Se voi olla ”och” sanan tilalla ennen luettelon viimeistä sanaa.
  Ex.
  Området är skyddat och får endast besökas av vissa vetenskapsmän, militär samt övrig auktoriserad personal.