Ordföljd: Orsaksbisatser
Word order: Subordinate cause clauses
Sanajärjetys: Syy sivulauseet


 • 1
  "Då", "därför att" och "eftersom" inleder
  bisatser
  som talar om varför något händer.
  "Då", "därför att" and "eftersom" open
  subordinate clauses
  that tell why something happens.
  Då", "därför att" ja "eftersom" aloittavat
  sivulauseet
  jotka ketovat miksi jokin asia tapahtuu.
  Ex.
  Jag lånar dig pengarna därför att jag litar på dig.
 • 2
  "Därför att" kan inte stå först i en
  mening
  . Använd "eftersom" istället, om bisatsen ska komma först!
  "Därför att" must not be placed first in a
  sentence
  . Use "Eftersom" instead, if the subordinate clause should be first!
  "Därför att" ei voi olla
  virkkeessä
  ensimmäisenä. Käytä sen sijaan sanaa ”eftersom”, mikäli sivulause tulee ensimmäisenä.
  Ex.
  Eftersom jag litar på dig lånar jag dig pengarna.
 • 3
  "Då" (= eftersom) används bara i formellt skriftspråk.
  "Då" (= eftersom) is used only in formal writing.
  "Då" (= eftersom) käytetään ainoastaan muodollisessa kirjakielessä.
  Ex.
  Den anklagade blev frikänd då det inte fanns tillräckliga bevis mot henne.