Ordföljd: Villkorsbisatser
Word order: Subordinate condition clauses
Sanajärjestys: Ehto sivulauseet


 • 1
  "Bara", "ifall" och "om" inleder
  bisatser
  som beskriver ett villkor för det som huvudsatsens
  verb
  berättar om. "Ifall" används mest i talspråk.
  "Bara", "ifall" and "om" open
  subordinate clauses
  that describe a condition for what the main clause
  verb
  tells. "Ifall" is mostly used in speech.
  "Bara", "ifall" ja "om" aloittavat
  sivulauseet
  jotka kuvaavat ehtoja sille mistä päälauseen
  verbi
  keroo. "Ifall" sanaa käytetään eniten puhekielessä.
  Ex.
  Ring mig ifall du inte kan komma!
  Du får låna boken bara du lämnar tillbaka den.
 • 2
  Satsförkortning: när en bisats med "om" eller "ifall" står först i en huvudsats kan man byta den mot en
  ja/nej-fråga
  .
  Contraction: when a subordinate clause with "om" or "ifall" is placed first in a main clause you may contract it in to a 
  yes/no-question
  .
  Lauselyhennykset: kun sivulause joka alkaa sanoilla "om" tai "ifall" on päälausessa ensimmäisenä, voi sen vaihtaa
  Kyllä/Ei -kysymykseksi
  .
  Ex.
  Förstår du inte, får du fråga.
    = Om du inte förstår, får du fråga.