Ordföljd: Kontrastbisatser
Word order: Subordinate contrast clauses
Sanajärjestys: Kontrasti sivulauseet


 • 1
  "Trots att", "fast(än)" och "även om" inleder
  bisatser
  som beskriver en kontrast till det som huvudsatsens
  verb
  talar om.
  "Fast" och "fastän" brukar inte stå först i
  meningar
  "Trots att", "fast(än)" and "also om" open
  subordinate clauses
  that describe a contrast to what the main clause
  verb
  tells.
  "Fast" and "fastän" are normally not placed first in
  sentences
  "Trots att", "fast(än)" ja "även om" aloittavat
  sivulauseet
  jotka kuvailevat kontrastia sille mistä päälauseen
  verbi
  kertoo.
  "Fast" ja "fastän" eivät tapaa olla ensimmäisinä
  virkkeessä
  Ex.
  Hon stannade uppe fast hon var väldigt trött.
  Även om jag är trött jobbar jag vidare.