Ordföljd: Jämförelsebisatser med "liksom", "som" och "än"
Word order: Subordinate comparison clauses with "liksom", "som" and "än"
Sanajärjestys: Vertailusivulauseet joissa sanat ”liksom”, ”som” ja ”än”


 • 1
  "Liksom", "som" och "än" inleder
  bisatser
  som talar om vad man jämför med.
  "Liksom", "som" och "än" används ibland också som
  prepositioner
  . Då har personliga
  pronomen
  objektform direkt efter "liksom", "som" och "än". Betydelsen ändras inte.
  "Liksom", "som" and "än" open
  subordinate clauses
  that tell what you compare with.
  "Liksom", "som" and "än" are sometimes used as
  prepositions
  . Then the personal
  pronoun
  has object form directly after "liksom", "som" and "än". Then meaning is not changed.
  "Liksom", "som" ja "än" aloittavat
  sivulauseet
  jotka kertovat siitä mihin vertaillaan.
  Sanoja "Liksom", "som" ja "än" käytetään joskus myös
  prepositioina
  . Silloin persoona
  pronominilla
  on objektimuoto heti sanojen "liksom", "som" ja "än" jälkeen. Merkitys ei muutu.
  Jfr
  Bisatsord:

  Han är rik liksom hans bror (är).
  Han är äldre än jag (är).
  Han är lika gammal som jag (är).


  Preposition:

  Han är rik liksom sin bror.
  Han är äldre än mig.
  Han är lika gammal som mig.
 • 2
  "Som" kan stå före ett ensamt
  substantiv
  . Då kan "som" ha tre olika betydelser:
  "Som" may be placed before a single
  noun
  . In those cases "som" may have three different meanings:
  ”Som” voi olla ennen yksittäistä
  substantiivia
  Silloin sanalla ”som” voi olla kolme erilaista merkitystä.
  Med "en"/"ett" betyder "som" likhet.
  With "en"/"ett" "som" means similarity.
  Sanojen ”en”/”ett” kanssa ”som” tarkoittaa samanalaisuutta.
  Ex.
  Han är som ett barn
     = Han liknar ett barn.
  Utan "en"/"ett" kan "som" ange ett yrke eller en uppgift.
  Without "en"/"ett" "som" may specify a profession or a task.
  Ilman sanoja ”en”/”ett” voi ”som” ilmaista työtä tai tehtävää.
  Ex.
  Hon arbetar som läkare.
  Utan "en"/"ett" kan "som" också betyda att uttrycket avser en tid.
  Without "en"/"ett" "som" may also mean a time.
  Ilman sanoja ”en”/”ett” voi ”som” tarkoittaa myös että ilmaisu viittaa aikaan.
  Ex.
  Som barn var han ofta sjuk.
     = När han var barn var han ofta sjuk.