Verb: Imperativ
Verbs: The imperative
Verbi: Imperatiivi


 • 1
  Den kortaste
  verb
  -formen kallas imperativ. (I några fall är
  preteritum
  - eller
  infinitivformen
  lika kort, men det finns ingen kortare form.)
  The shortest
  verb
  form is called the imperative. (In some cases
  the preterite
  or
  the infinitive
  is just as short, but there is no shorter form.)
  Verbin
  lyhyintä muotoa kutsutaan imperatiiviksi.( Joissakin tapauksissa
  imperfekti
  - ja
  infinitiivimuoto
  ovat yhtä lyhyitä, mutta ei ole olemassa lyhyempää muotoa.)
  Ex.
  ring, åk, stanna, gå
 • 2
  Man utgår alltid från imperativformen när man bildar andra verbformer (= böjer verbet). Man kan böja verb genom att:
  The imperative is the basis for the other verb forms. You may inflect verbs by:
  Kun muita verbimuotoja rakennetaan (verbiä taivutetaan) lähdetään aina imperatiivimuodosta. Verbiä voidaan taivuttaa seuraavasti:
  – lägga till ändelser efter imperativformen (
  grupp 1
  ,
  grupp 2
  och
  grupp 3
  )
  – adding endings after the imperative (
  group 1
  ,
  group 2
  and
  group 3
  )
  – lisäämällä päätteitä imperaiivimuodon perään (
  ryhmä 1
  ,
  ryhmä 2
  ja
  ryhmä 3
  )
  Ex.
  ring + er = ringer
  ring + de = ringde
  ring + t = ringt
  ring + a = ringa

  – byta imperativformens
  vokal
  mot en annan vokal (
  grupp 4
  )
  – changing the imperative
  vowel
  to another vowel (
  group 4
  )
  – vaihtamalla imperatiivimuodon vokaali toiseen vokaaliin
  vokaali
  toiseen vokaaliin (
  ryhmä 4
  )
  Ex.
  skriv ‒ skrev

  – göra andra förändringar (oregelbundna verb).
  – making other changes (irregular verbs).
  – tekemällä muita muutoksia (epäsäännölliset verbit).
  Ex.
  gör ‒ gjorde ‒ gjort