Verb: Presens, grund
Verbs: The present, basic
Verbi: Preesens, perus


 • Presens är en
  verb
  -form. Den används bl.a. när något händer nu, och den slutar nästan alltid på "r".
  The present is a
  verb
  form. It is used when something happens now, and it almost always ends with "r".
  Preesens on
  verbin
  muoto. Sitä käytetään kun jokin tapahtuu juuri nyt, ja se päättyy melkein aina ”r”-kirjaimeen.
  Ex.
  arbetar, läser, bor, dricker, går