Verb: Presens
Verbs: The present
Verbi: Preesens

 • 1
  Presens är en
  verb
  -form med ändelsen "-r" (
  grupp 1
  och
  grupp 3
  ) eller "-er" (
  grupp 2
  och
  grupp 4
  ).
  The present is a
  verb
  form with the ending "-r" (
  group 1
  and
  group 3
  ) or "-er" (
  group 2
  and
  group 4
  ).
  Preesens on
  verbin
  muoto joka päättyy ”-r” (
  ryhmä 1
  ja
  ryhmä 3
  ) tai ”er” (
  ryhmä 2
  ja
  ryhmä 4
  ).
  Ex.
  tittar, ringer, syr, skriver
 • 2
  Verb som alltid slutar på "s" och verb i
  passiv
  form har inget "r" före "s".
  Verbs that always end with "s" and verbs in
  the passive
  have no "r" before "s".
  Verbi joka aina päättyy ”s”-kirjaimeen ja
  passiivissa
  olevalla verbillä ei ole ”r”-kirjainta ennen ”s”:ää
  Ex.
  andas, skrivs
 • 3
  En del oregelbundna verb har ingen presensändelse.
  Some irregular verbs have no present ending.
  Osalla epäsäännöllisistä verbeistä ei ole preesenspäätettä.
  Ex.
  ska, kan, vill
 • 4
  Några verb som tillhör
  grupp 2
  har inte heller någon presensändelse.
  Some verbs that belong to
  group 2
  have no present ending.
  Joillakin verbeistä jotka kuuluvat
  ryhmään 2
  ei myöskään ole preesenspäätettä.
  Ex.
  kör, hyr, tål
 • 5
  Använd presensformen för att berätta eller fråga vad som
  Use the present to tell or ask what
  Käytä preesenmuotoa kertomaan tai kysymään mitä
  – händer nu
  – is happening now
  – tapahtuu nyt
  Ex.
  Jag studerar.
  – händer ofta eller alltid
  – happens often or always
  – tapahtuu usein tai aina
  Ex.
  Jag duschar varje morgon.
  – händer i framtiden. Använd presens om man kan förstå av sammanhanget att det är framtid.
  – will happen in the future. Use the present if you can understand from the context that the event takes place in the future.
  – tapahtuu tulevaisuudessa. Käytä preesensiä mikäli asiayhteydestä voi ymmärtää että ollaan tulevaisuudessa.
  Ex.
  Han kommer nog i morgon.