Verb: Infinitiv, grund
Verbs: The infinitive, basic
Verbi: Infinitiivi, perus

 • 1
  Verbets
  infinitivform slutar på
  vokal
  , oftast "a".
  Verbs
  in the infinitive mood end with a
  vowel
  , most often "a".
  Infinitiivimuodossa oleva
  verbi
  päättyy
  vokaaliin
  , yleensä ”a”: han
  Ex.
  prata, köpa, tro, sitta
 • 2
  Infinitiv används bl.a. efter andra verb och efter "att".  Visa mer!
  The infinitive is mostly used after other verbs and after "att".  Show more!
  Infinitiiviä käytetään muun muassa toisen verbin jälkeen ja ”att” sanan jälkeen. Näytä lisää!