Verb: Supinum
Verbs: The supine
Verbi: Supiini

 • 1
  Verbets
  supinumform slutar på "t".
  The supine mood of the
  verb
  ends with a "t".
  Verbi
  supiinimuoto päättyy ”t”-kirjaimeen.
  Ex.
  tittat, läst, sytt, skrivit, kommit
  Se också
  grupp 1
  ,
  grupp 2
  ,
  grupp 3
  ,
  grupp 4
  och oregelbundna verb.
  See also
  group 1
  ,
  group 2
  ,
  group 3
  ,
  group 4
  and irregular verbs.
  Katso myös
  ryhmä 1
  ,
  ryhmä 2
  ,
  ryhmä 3
  ,
  ryhmä 4
  ja epäsäännölliset verbit.
 • 2
  Använd supinum tillsammans med "ha", "har" och "hade".
  Use the supine together with "ha", "har" and "hade".
  Käytä supiini yhdessä sanojen "ha", "har", ja "hade" kanssa.
  Ex.
  Han skulle ha kommit igår.
  Har du redan slutat?
  Han sade att han hade läst tidningen.
 • 3
  "Har" + supinum kallas "perfekt". Använd "har" + supinum
  "Har" + the supine is called "perfekt". Use "har" + the supine
  ”Har” + supiinia kutsutaan perfektiksi. Käytä ”har” + supiinia
  för att berätta eller fråga vad som har hänt tidigare, när det fortfarande händer eller hör ihop med det som händer nu
  to tell or ask what has happened earlier, when it is still happening or is connected to what is happening now.
  kertoaksesi tai kysyäksei mitä tapahtui aikaisemmin, silloin kun vielä tapahtuu tai kuuluu yhteen sen kanssa mitä tapahtuu nyt
  Ex.
  Jag har bott i Sverige i två år.
     (Jag bor fortfarande kvar i Sverige. Jfr Preteritum)

  Jag har träffat honom många gånger.

  för att berätta eller fråga vad som händer före något som uttrycks med p-verbet i
  presens
  .
  to tell or ask what happens before something that is expressed with the p-verb in
  the present tense
  .
  kertoaksesi tai kysyäksesi mitä tapahtui ennen jotakin mitä ilmaistaan
  preesensissä
  olevalla pääverbillä.
  Ex.
  När jag har duschat äter jag frukost.
  Jag ska äta frukost när jag har duschat.

  när resultatet är viktigast.
  When the result is the most important.
  kun lopputulos on tärkein .
  Ex.
  Har du hört nyheterna?
     (= Vet du vad som har hänt?)
 • 4
  Använd "hade" + verb i supinumform för att berätta eller fråga vad som hände före något som utrycks
  med p-verb i
  preteritum
  .
  Use "hade" + verb in the supine mood to tell or ask a what happened before something that is expressed with a p-verb in
  the preterite
  .
  Käytä ”hade” + supiinimuodossa olevaa verbiä kertoaksesi tai kysyäksesi mitä tapahtui ennen jotakin mitä ilmaistaan
  imperfektissä
  olevalla p-verbi.
  Ex.
  När jag hade duschat åt jag frukost.
  När jag hade duschat skulle jag äta frukost.


  Jag hade träffat honom några gånger redan innan han förlovade sig med min syster.
 • 5
  I
  bisatser
  kan man stryka "har"/"hade" före supinum.
  In
  subordinate clauses
  "har"/"hade" may be cut out before the supine.
  Sivulauseissa
  ennen supiinia oleva "har"/"hade" voidaan jättää pois
  Ex.
  Han hade hört att många (hade) läst boken.