Verb: med flera betydelser
Verbs: with several meanings
Verbi: Useilla eri merkityksillä

 • 1
  En del
  verb
  har olika betydelse när de står ensamma och när de står tillsammans med ett annat verb.
  Some
  verbs
  have different meanings when they are alone and when they are placed together with another verb.
  Osalla
  verbeistä
  on erilainen merkitys silloin kun ne ovat yksin ja silloin kun ne ovat yhdessä toisen verbin kanssa.
  Jfr
  Jag har en röd bil. ‒ har = äger
  Jag har läst den här boken tre gånger. ‒ "har" markerar verbform


  Han tänker medan han läser. ‒ tänker = använder hjärnan
  Tänker du komma snart? ‒ tänker = planerar
 • 2
  Man kan ha två verb av samma form med "och" emellan. Om det första verbet är obetonat har det inte sin vanliga betydelse. Det kan ha två olika betydelser. Båda är vanligast i tal:
  You may have two verbs of the same form with "och" between them. When the first one is unaccented it does not have its common meaning. It may have two different meanings. Both are most common in speech:
  Voi olla kaksi samanmuotoista verbiä ”och” välissä. Jos ensimmäinen verbi on painoton ei sillä ole tavallista merkitystään. Niillä voi olla kaksi eri merkitystä. Molemmat ovat tavallisia puheessa:
  = "ger sig iväg". Obetonat "går", "springer" och "åker" kan användas med denna betydelse.
  = "ger sig iväg" (goes away). The unaccented "går", "springer" and "åker" may be used with this meaning.
  = "ger sig iväg" Painottomia "gå", "springa" ja "åka" voidaan käyttää tässä merkityksessä.
  Jfr
  Gå och lägg dig!
  Jag måste åka och handla.


  Han har sprungit och hämtat några papper.
  = "just nu" eller "just då". Oftast är det första verbet en form av "håller på" men man kan också använda "går", "ligger", "sitter" och "står".
  = right now or right then. Most often the first verb is a form of "håller på" but you may also use "går", "ligger", "sitter" and "står".
  = osoittaa että tapahtumat ovat juuri nyt käynnissä tai olivat käynnissä juuri silloin. Useimmiten ensimmäinen verbi on jokin muoto sanasta ”håller på" mutta voidaan myös käyttää sanoja "går", "ligger", "sitter" ja "står".
  Ex.
  Hon håller på och läser.
     = Hon läser just nu.

  Han står och lagar mat.
     = Han lagar mat just nu.

  Hon satt och läste.
     = Hon läste just då.

  Han har suttit och läst hela dagen.
  Du ska inte gå och vara ledsen för det här.


  Måste du verkligen hålla på och avbryta hela tiden?