Substantiv: Genus
Nouns: Gender
Substantiivi: Suku

 • 1
  Alla
  substantiv
  utom namn har n-genus eller t-genus = är "en-ord" eller "ett-ord".
  All
  nouns
  except names have n-gender or t-gender = are "en-words" or "ett-words".
  Kaikilla
  substantiiveilla
  paitsi nimillä on n-suku tai t-suku = on ”en-sana” tai ”ett-sana”.
  Ex.
  en stol ‒ stolen
  ett bord ‒ bordet
 • 2
  Det finns inte alltid regler som bestämmer vilket genus ett substantiv har. Följande riktlinjer finns dock:
  There are not always rules that decide what gender a noun has. The following are guidelines:
  Ei ole aina olemassa sääntöä joka määrittelee kumpaa sukua substantiivi on. Seuraavat suuntaviivat toki löytyvät:
 • 3
  Substantiv som betecknar personer är en-ord.
  Nouns that represent people are en-words.
  Substantiivit jotka tarkoittavat henkilöitä ovat en-sanoja.
  Ex.
  en polis
  en lärare
  en vän
  en människa


  (Undantag: ett biträde, ett barn, ett statsråd, ett fruntimmer)
 • 4
  Substantiv som betecknar djur är en-ord.
  Nouns that represent animals are en-words.
  Substantiivi joka tarkoittaa eläintä on en-sana.
  Ex.
  en hund
  en katt
   
  (Undantag: ett bi, ett får, ett lejon, ett djur)
 • 5
  Substantiv som betecknar träd och blommor är en-ord.
  Nouns that represent trees and flowers are en-words
  Substantiivit jotka tarkoittavat puita ja kukkia ovat en-sanoja.
  Ex.
  en björk
  en ros
  (Undantag: ett träd)
 • 6
  Substantiv som betecknar dagar, helger och årstider är en-ord.
  Nouns that represent days, holidays and seasons are en-words.
  Substantiivit jotka tarkoittavat päivää, pyhäpäiviä ja vuodenaikoja ovat en-sanoja.
  Ex.
  en måndag
  en jul
  en sommar
 • 7
  En-ord är också substantiv med följande
  suffix
  : -ad, -are, -dom, -else, -het, -ing, -ion och -lek.
  En-words are also nouns with the following
  suffixes
  : -ad, -are, -dom , -else, -het, -ing, -ion and -lek.
  En-sana on myös substantiivi seuraavilla
  loppuliitteillä
  : -en promenad , -en dammsugare, -en sjukdom , -en händelse (Poikkeus: ett fängelse), -en trohet , -en tidning , -en station and -en kärlek.
  Ex.
  en promenad
  en dammsugare
  en sjukdom
  en händelse (Undantag: ett fängelse)
  en trohet


  en tidning
  en station
  en kärlek
 • 8
  Beteckningar för material är ett-ord.
  Material terms are ett-words.
  Materiaalia tarkoittavat sanat ovat ett-sanoja.
  Ex.
  ett papper
  ett tyg
 • 9
  Substantiv som har suffixet -ande/-ende och som inte betecknar personer är ett-ord.
  Nouns that have the suffix -ande/-ende and are not representing people are ett-words.
  Substantiivi jolla on loppuliite -ande/-ende ja joka ei tarkoita henkilöä on ett-sana.
  Ex.
  ett leende
 • 10
  Substantiv som slutar på -eum eller -ium är ett-ord.
  Nouns that end with -eum or -ium are ett-words.
  Substantiivi joka päättyy -eum tai -ium on ett-sana
  Ex.
  ett gymnasium