Substantiv: Obestämd form singular
Nouns: Indefinite form singular
Substantiivi: Epäsäännöllisen muodon yksikkö

 • 1
  Obestämd form singular är
  substantivets uppslagsform
  Indefinite form singular is the dictionary form of
  the noun
  Epäsäännöllisen muodon yksikkö on sanakirjan muoto
  substantiivista
  Ex.
  blomma
  träd
 • 2
  Man lägger ändelser till obestämd form singular för att bilda substantivets andra former.
  Add endings to the indefinite form singular to create other forms of the noun.
  Epäsäännöllisen muodon yksikköjen perään laitetaan päätteitä jotta voidaan muodostaa substantiivin muita muotoja.
 • 3
  Obestämd form används bl.a. när man presenterar något nytt.
  The indefinite form is used when something new is introduced.
  Epäsäännöllistä muotoa käytetään muuan muassa silloin kun esitellään jotain uutta.