Substantiv: Presenteringsord, grund
Nouns: Introductory words, basic
Substantiivi: Esittelysana, perus

 • Före
  substantiv
  i
  obestämd form
  används ofta särskilda ord som presenterar substantivet. De kallas presenteringsord.
  Before
  nouns
  in
  indefinite form
  certain words are often used to introduce the noun. They are called introductory words.
  Ennen
  epämääräisessä muodossa
  olevaa
  substantiivia
  käytetään usein erityistä sanaa joka esittelee substantiivin. Niitä kutsutaan esittelysanaksi.
  Ex.
  en
  ett
  mina
  någon