Substantiv: med allmän betydelse
Nouns: with a general meaning
Substantiivi: yleisellä merkityksellä


 • 1
  Använd
  obestämd form
  när du syftar på en sort i allmänhet och inte på något särskilt exemplar av det som ett
  substantiv
  betecknar. Substantiv i allmän betydelse har inte
  presenteringsord
  .
  Use
  the indefinite form
  when you are referring to a sort in general, not to a certain copy of what a
  noun
  represents. A noun with a general meaning has no
  introductory word
  .

  Käytä
  epäsäännöllistä muotoa
  silloin kun osoitat johonkin yleiseen lajiin eikä johonkin tiettyyn kappaleeseen siitä mitä
  substantiivi
  tarkoittaa, käytetään
  epämääräistä muotoa
  . Substantiivilla yleisessä merkityksessä ei ole esittelysanaa.
  Ex.
  Jag samlar på böcker om konst.
 • 2
  Substantiv som ofta har allmän betydelse är sådana som betecknar ämne, material, transportmedel, instrument, utrustning, kläder, nationalitet, religion, yrke eller politisk uppfattning.
  Nouns that often have a general meaning are such that represent subject, material, means of transport, instrument, equipment, clothes, nationality, religion, profession or political opinion.
  Substantiivit joilla on yleinen merkitys ovat yleensä sellaisia jotka tarkoittavat ainetta, materiaalia, kuljetusvälinettä, instrumenttia, varusteita, vaatteita, kansalaisuutta, uskontoa, ammattia tai poliittista näkemystä.
  Ex.
  Har du bil?
  Alla vill ha frihet.
  Ringen är av guld.


  Kan du äta soppa med gaffel?
  De plockar blommor.
  Kan man köpa busskort här?


  Hon är klädd i jacka och kjol.
  De har både video och dator.


  Han är svensk och protestant.
  Hon är kommunist.
 • 3
  Jfr: När man menar ett särskilt exemplar av det som substantivet betecknar används presenteringsord.
  Cp: When you are referring to a certain copy of what the noun represents, add an introductory word.
  Vrt.: Kun tarkoitetaan jotain tiettyä kappaletta siitä mitä substantiivi tarkoittaa, käytetään esittelysanaa.
  Ex.
  Det här var en god soppa!
  Är det här din bil?