Substantiv: Bestämd form, grund
Nouns: The definite form, basic
Substantiivi: Määrätty muoto, perus

 • 1
  Bestämd form av
  substantiv
  slutar på -n eller -t i
  singular
  och -a eller -n i
  plural
  .
  The definite form of
  the noun
  ends with -n or -t in
  the singular
  and -a or -n in
  the plural
  .
  Substantiivin
  määrätty muoto päätty
  yksikössä
  n- tai t -kirjaimeen ja
  monikossa
  a- tai n -kirjaimeen.
  Ex.
  boken
  huset
  flickorna
  barnen
 • 2
  Använd bestämd form när du syftar på något som är känt.
  Use the definite form when you refer to something that is known.
  Käytä määrättyä muotoa kun haluat osoittaa jotain tunnettua.