Substantiv: Prefix
Nouns: Prefixes
Substantiivi: Prefiksi (etuliite)

 • 1
  Många
  substantiv
  är bildade av ett
  prefix
  + ett substantiv. Prefixet förändrar betydelsen av det ursprungliga substantivet. Här nedanför anges vad olika prefix betyder. Man kan inte själv bilda nya substantiv hur som helst genom att använda prefix, men man har nytta av att känna till betydelsen av olika prefix när man stöter på nya ord.
  Many
  nouns
  are created from a
  prefix
  + a noun. The prefix changes the meaning of the original noun. Below the meanings of different prefixes are described. You may not create new nouns yourself in any way by using prefixes, but if you know how different prefixes are used you will have an idea about what new words may mean when you encounter them.
  Moni
  substantiivi
  muodostetaan
  etuliitteestä
  + substantiivista. Etuliite muuttaa alkuperäisen substantiivin merkitystä. Alapuolella näytetään mitä erilaiset etuliitteet tarkoittavat. Uusia substantiiveja ei voi itse muodostaa ihan miten vain käyttämällä etuliitettä, mutta on hyötyä tuntea eri etuliitteiden merkitys kun käytetään uusia sanoja.
 • 2
  Nekande och nedsättande prefix:
  Negative and depreciatory prefixes:
  Kieltävä ja halventava etuliite:


  o- kan ha både nekande och nedsättande betydelse.
  o- may have both a negative and a depreciatory meaning.
  o- kirjaimella voi olla sekä kieltävä että halventava tarkoitus.
  Ex.
  en ovän
  (= inte en vän)
  ett oväder
  (= dåligt väder)
  miss- och van- har nedsättande betydelse eller betyder att något är fel.
  miss- and van- have a depreciatory meaning or mean that something is wrong.
  miss- ja van-liitteilläliitteillä on halventava vaikutus tai ne tarkoittavat että jokin on vialla. is wrong.
  Ex.
  ett missbruk
  en vantrivsel
 • 3
  huvud- (betonat) och bi- (betonat) visar vad som är viktigast (huvud-) och vad som är mindre viktigt (bi-).
  huvud- (accented) and bi- (accented) show what is the most important (huvud-) and what is less important (bi-).
  huvud- (painotettu) ja bi- (painotettu) liitteillä osoitetaan mikä on tärkeintä (huvud-) ja mikä on vähemmän tärkeää
  (bi-).
  Ex.
  en huvudroll
  en biroll
 • 4
  ex- = före detta.


  Ex.
  en expresident
 • 5
  kol-, kom-, kon- och sam- = tillsammans.


  Ex.
  ett kollektiv
  en kommunikation
  en konjunktion
  ett samarbete
 • 6
  ur- = ursprunglig


  Ex.
  en urbefolkning
 • 7
  vice- = ställföreträdande, "vikarie"


  Ex.
  en vicepresident
 • 8
  Prefix som anger antal:
  Prefixes that define number:
  Etuliite joka osoittaa lukumäärää:


  mono- och uni- = en
  Ex.
  en monolog
  en uniform
  bi- och tve- = två
  Ex.
  bigami
  tvegifte
  tri- och trippel- = tre
  Ex.
  en triangel
  en trippelkrock
  poly- och multi- = många
  Ex.
  polygami
  en multimiljonär
  hekto- = hundra
  Ex.
  ett hektogram
       (förkortas ofta ett hekto) = hundra gram
  kilo- = tusen
  Ex.
  ett kilogram
       (förkortas ofta ett kilo) = tusen gram
 • 9
  Prefix som anger storlek:
  Prefixes that define size:
  Etuliite joka osoittaa kokoa:


  milli- = tusendels
  Ex.
  en millimeter
    = en tusendels meter
  centi- = hundradels
  Ex.
  en centimeter
    = en hundradels meter
  deci- = tiondels
  Ex.
  en decimeter
    = en tiondels meter
  mikro-, mini- och minimi- = liten, minst
  Ex.
  en mikroorganism
   
     = den minsta sortens organism
  en minibuss
    = en liten buss

  ett minimikrav
    = det minsta krav man kan tänka sig
  makro-, max(i)- och maximi- = stor, störst
  Ex.
  makrokosmos
     = det största kosmos
  en maxfart
    = högsta möjliga eller tillåtna fart

  ett maximiantal
    = största möjliga eller tillåtna antal
  semi- = halv
  Ex.
  ett semikolon
    (;)
 • 10
  Andra substantiv är bildade med hjälp av suffix. Det finns också sammansatta substantiv och korta substantiv som är bildade på annat sätt.
  Other nouns are created with the help of Suffixes. There are also Compounds and Short nouns that are created in other ways.
  Muita substantiiveja muodostetaan suffiksien. (jälkiliitteiden) avulla. On myös olemassa yhdistettyjä substantiiveja ja lyhyitä substantiiveja jotka muodostetaan eri tavalla.