Substantiv: Sammansatta substantiv med fog
Nouns: Compound nouns with a joint
Substantiivi: Yhdistetty substantiivi liitoksella

 • 1
  Ibland sätter man in ett "s" före det sista ordet i ett sammansatt substantiv:
  Sometimes an "s" is added before the last word in a compound:
  Usein ”s” -kirjain laitetaan ennen viimeistä sanaa yhdistetyssä substantiivissa:
 • 2
  Om ett substantiv är sammansatt av tre ord brukar det ha ett "s" mellan det andra och det tredje ordet.
  If a noun is a compound of three words it normally has an "s" between the second and the third word.
  Mikäli substantiivi on yhdistetty kolmesta eri sanasta tapaa ”s” -kirjain olla toisen ja kolmannen sanan välissä.
  Ex.
  en fotbollsplan
     (en fot + en boll + en plan)
  en fritidssyssla
     (fri + en tid + en syssla)
 • 3
  Efter
  suffixen
  -dom, -het, -(n)ing, -itet, -lek, -skap och suffix som slutar på -ion har sammansatta substantiv oftast ett "s".
  After
  the suffixes
  -dom, -het, -(n)ing, -itet, -lek, -skap and suffixes that end with-ion a compound noun most often has an "s".
  Loppuliitteiden
  - Loppuliitteiden -dom, -het, -(n)ing, -itet, -lek, -skap ja loppuliitteen joka päättyy -ion jälkeen on yhdistetyssä substantiivissa usein ”s”.
  Ex.
  en ungdomsförälskelse
     (en ungdom + en förälskelse)


  en frihetslängtan
    (en frihet + en längtan)
  en tidningsläsare
    (en tidning + en läsare)


  en reaktionsförmåga
    (en reaktion + en förmåga)
 • 4
  Efter substantiv som slutar på -ad har sammansatta substantiv oftast "s".
  After a noun that end with-ad a compound noun most often has "s"
  Substantiivin jälkeen joka loppuu -ad on yhdistetyssä substantiivissa usein ”s”.
  Ex.
  ett byggnadsverk
     (en byggnad + ett verk)
  en stadspark
    (en stad + en park)
 • 5
  Om ett sammansatt substantiv består av två ord, och det första börjar med
  prefixet
  an-, av-, be-, bi-,
  för- eller o-, har man oftast "s" mellan orden.
  If a compound is made up of two words and the first one begins with one of
  the prefixes
  an-, av-, be-, bi-, för- or o-, there is most often an "s" between the words.
  Mikäli yhdistetty substantiivi muodostuu kahdesta sanasta, ja ensimmäinen alkaa
  the prefixes
  an-, av-, be-, bi-, för- or o-, there is most often an "s" between the words.
  Ex.
  en anslagstavla
  en besökstid
  en biståndsarbetare


  en försöksverksamhet
  en otursdag
 • 6
  Andra sammansatta substantiv kan också ha "s" före sista ordet, utan att de följer några regler.
  Other compound nouns may also have "s" before the last word, without following a rule.
  Toisilla yhdistetyillä substantiiveilla voi myös olla ”s” ennen viimeistä sanaa, ilman että ne
  Ex.
  en dödsolycka
  en pastorsexpedition
  ett karaktärsdrag
 • 7
  I några fall har man en
  vokal
  som fog mellan orden i sammansättningen.
  In some cases there is a
  vowel
  as a joint between the words in a compound noun.
  Joissakin tapauksissa
  vokaali
  on liitännäisenä yhdisteissä sanojen välissä.
  Ex.
  ett varuhus


  en kyrkogård
  en veckotidning
  en hälsovård
  en kvinnokamp


  ett födoämne
  ett lyckonummer


  en oljetank
  en resebyrå
  en räknedosa
  en låglönegrupp
 • 8
  Andra substantiv är bildade med hjälp av substantiv-prefix och substantiv-suffix. Det finns också korta substantiv som är bildade på annat sätt.
  Other nouns are created with the help of a prefix or a suffix. There are also short nouns that are created in other ways.
  Muita substantiiveja muodostetaan substantiivi-etuliitteiden ja substantiivi-loppuliitteiden avulla. On myös olemassa lyhyitä substantiiveja jotka on muodotettu eri tavalla.