Pronomen: som betyder "varje person"
Pronouns: that mean "each person"
Pronomiini: joka tarkoittaa ”jokaista henkilöä”

 • 1
  "Var" står efter ett räkneord (+ ett
  substantiv
  ).
  "Var" is placed after a numeral (+ a
  noun
  ).
  ”Var” tulee lukusanan jälkeen (+
  substantiivi
  ).
  Ex.
  Eleverna fick tre böcker var.
    = Varje elev fick tre böcker.

  Hur många böcker får vi?
  Ni får tre var.
 • 2
  "Var" + "sin/sitt" står före ett substantiv och betyder "en till varje person".
  "Var" + "sin/sitt" is placed before a noun and means "one for each person".
  "Var" + "sin/sitt" tulee ennen substantiivia ja tarkoittaa "yksi jokaiselle henkilölle".
  Ex.
  Eleverna fick var sin bok.
    = Varje elev fick en bok.

  Hur många böcker får vi?
  Ni får var sin (bok).
 • 3
  "Var och en"/"vart och ett" används ensamt eller före "av" + substantiv/
  pronomen
  .
  Var och en"/"vart och ett" is used alone or before "av" + noun/
  pronoun
  .
  "Var och en"/"vart och ett" käytetään yksin tai ennen ”av” + substantiivi/
  pronomini
  .
  Ex.
  Var och en (av er) måste göra sitt bästa.