Adjektiv: Definition
Adjectives: Definition
Adjektiivi: Määritelmä

 • 1
  Adjektiv kallas också egenskapsord, eftersom de talar om vilka egenskaper ett
  substantiv
  har, eller vilka egenskaper någon tycker att det har.
  Adjectives are also called quality words, as they specify a quality of a
  noun
  or a quality someone thinks that it has.
  Adjektiivia kutsutaan myös ominaisuussanaksi, sillä se kertoo mitä ominaisuuksia
  substantiivilla
  on, tai mitä ominaisuuksia ajatellaan sillä olevan.
  Ex.
  Hon har en grön bil.
  Vem är den unga flickan?
  Det här bordet är ledigt.
 • 2
  Man säger att adjektivet
  bestämmer
  substantivet. Då betyder bestämmer ungefär berättar närmare om.
  Jfr Hon har en bil. ‒ Hon har en grön bil. I den andra meningen får vi veta mer om bilen än i den första. Adjektivet "grön" berättar något om (= bestämmer) substantivet "bil".
  That the adjective qualifies the noun means that it tells more about it.
  Cp Hon har en bil. ‒ Hon har en grön bil. In the second sentence we get to know more about the car than in the first. The adjective "grön" tells something about (= qualify) the noun "bil".
  Sanotaan että adjektiivi määrittelee substantiivin. Tällöin määritellä tarkoittaa ennemminkin kertoa tarkemmin.
  VrtHon har en bil. - hon har en grön bil. Toisessa lauseessa saamme tietää autosta enemmän kuin ensimmäisessä. Adjektiivi ”vihreä” kertoo jotain (=määrittelee) substantiivista ”auto”.


  Eftersom
  pronomen
  kan ersätta substantiv kan adjektiv också bestämma pronomen.
  As a
  pronoun
  may replace a noun adjectives may also qualify pronouns.
  Koska
  pronomini
  voi korvata substantiivin voi myös adjektiivi määritellä pronominin.
  Ex.
  Hon har blivit smal.
  Du verkar vara intelligent.
  Är ni törstiga?