Adjektiv: Oregelbunden komparation
Adjectives: Irregular comparison
Adjektiivi: Epäsäännöllinen vertailu

 • Följande
  adjektiv
  kompareras oregelbundet:
  The following
  adjectives
  are compared irregularly:
  Seuraavia
  adjektiiveja
  vertailaan epäsäännöllisesti:


Grundform Komparativ Superlativ
bra bättre bäst
dålig sämre sämst
dålig värre värst
gammal äldre äldst
god bättre bäst
god godare godast
liten mindre minst
mycket mer(a) mest
många fler(a) flest

 • KOMMENTARER:
  COMMENTS:
  KOMMENTTEJA:
 • 1
  "Dålig" har två komparationsformer. Vilket alternativ man använder beror på vad man jämför med:
  "Dålig" has two comparison forms. Which one you use depends on what you are comparing with:
  Sanalla ”dålig” on kaksi komparatiivimuotoa. Sen kumpaa vaihtoehtoa käyttää riippuu siitä minkä kanssa vertaillaan:
 • 2
  "Sämre" och "sämst" betyder "mindre bra" och "minst bra". De är neutrala former.
  "Sämre" and "sämst" mean "mindre bra" and "minst bra". They are neutral forms.
  "Sämre" ja "sämst" tarkoittavat "mindre bra" ja "minst bra". Ne ovat neutraaleja muotojaa.
  Ex.
  Igår mådde hon bra, men idag känner hon sig sämre.
 • 3
  "Värre" och "värst" betyder "mera dålig" och "mest dålig". Använd dessa former när du vill betona det dåliga.
  "Värre" and "värst" mean "mera dålig" and "mest dålig". Use these forms when you want to emphasize the bad.
  "Värre" ja "värst" tarkoittavat "mera dålig" ja "mest dålig". Käytä näitä muotoja kun haluat painottaa huonoja asioita.
  Ex.
  Du brukar alltid skriva dåliga uppsatser, men den här är värre än vanligt.
 • 4
  "Värre/värst" kan också betyda "svårare/svårast", särskilt i talspråk.
  "Värre/värst" may also mean "svårare/svårast", especially in speech.
  "Värre/värst" voi myös tarkoittaa "svårare/svårast", etenkin puhekielessä.
  Ex.
  I början var provet lätt, men sedan blev det värre.

  Tandläkarbesöket var det värsta jag har varit med om!
 • 5
  Använd "godare" och "godast" används när du jämför hur något smakar.
  Use "godare" and "godast" when you are comparing tastes.
  Käytä "godare" ja "godast" kun vertailet miltä jokin maistuu.
  Ex.
  Fisk är godare än kött.
 • 6
  Man kan välja att använda "mer(a)" och "fler(a)" med eller utan "a". "Mycket", "mer(a)" och "mest" används till
  oräknebara
  substantiv. "Många", "fler(a)" och "flest" används till
  räknebara
  substantiv.
  You may choose to use "mer(a)" and "fler(a)" with or without the "a". "Mycket", "mer(a)" and "mest" are used with
  uncountable
  nouns. "Många", "fler(a)" and "flest" are used with
  countable
  nouns.
  Voit päättää käytätkö "mer(a)" ja "fler(a)" "a":n kanssa vai ilman. "Mycket", "mer(a)" ja "mest" käytetään
  ei laskettavien
  substantiivien kanssa. "Många", "fler(a)" ja "flest" käytetään
  laskettavien
  substantiivien kanssa.
  Ex.
  Jag vill ha mer mjölk och fler smörgåsar.
Se också Komparation
See also Comparison
Katso myös Vertailu