Adjektiv: Komparation med -re och -st
Adjectives: Comparison with -re and -st
Adjektiivi: Vertailu päätteillä -re ja -st


 • Några
  adjektiv
  kompareras med ändelsen -re i komparativ och ändelsen -st i superlativ. Alla utom "hög" byter också
  vokal
  . Dessa adjektiv är:
  Some
  adjectives
  are compared with the ending -re in the comparative and the ending -st in the superlative. All except "hög" also switch
  vowel
  . These adjectives are:
  Joitakin
  adjektiiveja
  vertaillaan päätteellä -re komparatiivissa ja päätteellä -st superlatiivissa. Kaikki muut paitsi sana ”hög” vaihtavat myös
  vokaalia
  . Näitä adjektiiveja ovat:


Grundform Komparativ Superlativ
färre
grov grövre grövst
hög högre högst
låg lägre lägst
lång längre längst
stor större störst
trång trängre trängst
tung tyngre tyngst
ung yngre yngst


Se också Komparation
See also Comparison
Katso myös Vertailu