Adjektiv: Presens particip av partikelverb
Adjectives: The present participle of phrasal verbs
Adjektiivi: Preesensin partisiipi partikkeliverbistä

 • När man bildar
  presens particip
  av
  partikelverb
  sätter man partikeln först i ordet. Participet är bara ett ord.
  When
  the present participle
  is create from a
  phrasal verb
  the particle should be placed first in the word. The participle is only one word.
  Kun
  preesensin partisiipi
  muodostetaan
  partikkeliverbistä
  laitetaan partikkeli sanassa ensimmäiseksi. Partikkeli on vain yksi sana.
  Ex.
  Hon kom utspringande på gatan.
    ‒ av "springa ut"