Ordföljd: i huvudsatser
Word order: in main clauses
Sanajärjestys: päälauseissa

 • Ett positionsschema visar i vilken ordning satsdelarna i en sats ska komma. Detta är positionsscheman för svenska huvudsatser:
  A position table shows in which order the clause elements of a clause should come. These are position tables for Swedish main clauses:
  Sijaintitaulukko näyttää missä järjestyksessä lauseenosat tulevat lauseeseen Tämä on sijaintitaulukko ruotsinkielisille päälauseille:
 • 1
  Ja/nej-frågor:
  Yes/no-questions:
  Kyllä/ei -kysymykset:


  p-verb
  subjekt
  satsadv.
  i/s-verb
  objekt
  platsadv.
  tidsadv.
  övrigt
  Måste du alltid köra bil   så fort?
 • 2
  Påståenden:
  Statements:
  Väittämä:


  Fundament
  p-verb
  subjekt
  satsadv.
  i/s-verb
  objekt
  platsadv.
  tidsadv.
  övrigt
  Sofia vill   inte läsa boken   just nu.  
 • 3
  Frågeordsfrågor:
  Interrogative questions:
  Kysymyssana kysymys:
  Frågeord
  p-verb
  subjekt
  satsadv.
  i/s-verb
  objekt
  platsadv.
  tidsadv.
  övrigt
  Vad ska man egentligen ha den här saken     till?